Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

16.8.11 / dotaz č. 28361
Dobrý den,
jsem finální spotřebitel - nájemce družstevního bytu. Po vyúčtování tepla za období 2010 jsem zjistil, že neplatíme pouze skutečně naměřené množství tepelné energie na předávacím místě. Dodavatelem tepelné energie je jiná organizace a hranicí rozvodu tepla jsou hlavní uzávěry ÚT a TÚV na vstupu do odběrného zařízení - směšovací stanice. Směšovací stanice je v objektu panelového domu a je součástí rozvodu tepla ve vlastnictví bytového družstva. Ve všech bytech jsou na radiátorech instalovány elektronické indikátory E-ITN. Družstvo do ceny tepla od dodavatele připočítává další náklady, které vznikají při provozu směšovací stanice (obsluha, provoz, údržba, pravidelné revize atd.). Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody provádí družstvo podle vyhlášky 372/2001 Sb., ale další náklady do ceny tepla přidává podle cenového rozhodnutí ERU.
Je postup družstva správný? Domnívám se, že cenové rozhodnutí ERU platí pro dodavatele tepelné energie a podle Metodického pokynu MMR k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002 - 71 ze dne 19. prosince 2002 k § 3 odst. (1) další náklady konečným spotřebitelům do ceny tepelné energie nemají být započítány.

Děkuji
Dobrý den,
na zodpovězení Vašeho dotazu pracujeme, tato problematika je velmi rozsáhla a legislativa se změnila. Prosím o strpení, abychom Vám mohli odborně odpovědět. Děkuji, Ing. Sucháček

Dobrý den, omlouváme se za pozdnější odpověď, ale legislativa v této oblasti je tak roztříštěná, spoustu odkazů na již neplatné vyhlášky atd.

Zásadní otázkou je kdo je provozatelem předávací stanice (kdo zajišťuje údržbu a provoz), pokud je to dodavatel energií tak náklady spojené s provozem stanice účtuje družstvu. Pokud provozovatelem je družstvo, účtuje náklady spojené s provozem družstvo. Cena tepelné energie je určována každoročně dodavatelům tepla tzv. cenovým rozhodnutím ERÚ, které je závazné.

Jinak řečeno, pokud je družstvo provozovatelem stanice, je oprávněno si náklady účtovat, pokud je provozovatelem dodavatel tepla, tak nikoliv.

Metodický pokyn se odkazuje na již neplatné vyhlášky (platné v době jeho vzniku). Metodický pokyn není zákonná norma a platí pouze po dobu účinnosti norem na které se odvolává.
Zásadní je ale smluvní vztah mezi družstvem, dodavatelem energie a koncovým odběratelem, proto doporučujeme si tyto listiny vyžádat a následně to projít buď s právníkem, nebo lépe s energetickým auditorem.
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis tisk