Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.8.11 / dotaz č. 28374
Vhodné řešení zateplení soklové části - materiály, skladby zabraňující mechanickému poškození? Příkladem může být soklová část kolem veřejných částí - kolem chodníků,vnitřní zateplení stropu...
Obecně lze říci, že soklová část stavby by měla být co nejodolnější (mechanicky) i vodoodpudivá. Z tohoto důvodu se vyrábějí speciální izolanty, které tyto vlastnosti mají (extrudované polystyreny, perimetrické desky, tvrzené a impregnované soklové desky. V případě veřejných částí preferuji, doporučuji a sám navrhuji jak tvrzený izolant, tak omítkovou hmotu se zvýšenou mechanickou odolností (karbonová a kevlarová vlákna). Rovněž jsou vhodné obklady z odolných materiálů. U vnitřního zateplení stropu je odpověď shodná s vnitřním zateplením obvodových stěn, tedy snažíme se tomu vyhnout, a v případě že to není možné tak taková konstrukce vyžaduje individuální posouzení odborníkem.
Odpovídá:  Bc. František Vlach* - EKIS Příbor (Nový Jičín) tisk