Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.8.11 / dotaz č. 28375
Prosím o Váš pohled na správnost provádění tepelně - technických opatření ze strany interiéru (dodatečně) v případě, že zvýšení konstrukce není směrem do exteriéru možné. Nevzniká problém s kondenzací vlhkosti? V případě lehkých konstrukcí (např. dřevěný krov se zateplením) musíme uvažovat o změně polohy parotěsné fólie? Existuje obecně platný poměr tepelné izolace nad a pod parotěsnou fólií?
Používání vnitřního zateplení je velmi složitá a rozsáhlá problematika, na kterou se nedá jednoznačně odpovědět. Vše je dáno konkrétním případem, který se musí posoudit zvláště a sumarizovat tuto problematiku do pár řádků nelze. Nicméně existují takovéto zásadní a jednoduché poučky a pravidla.
1) Parotěsnou fólii umisťuje co nejblíže interiéru. Difúzní odpor konstrukce od interiéru do exteriéru by měl klesat. V případě jakékoli odchylky je nutné individuální posouzení kce.
2) Tepelnou izolaci umisťujeme co nejblíže exteriéru. Tepelný odpor konstrukce od interiéru do exteriéru by měl narůstat (lepší chování konstrukce, tepelná akumulace, teplotní dilatace atd.) V případě jakékoli odchylky je nutné individuální posouzení kce.
3) Interiérovému zateplení (vše stahováno na stavby s běžným teplotním provozem atd.) se snažíme vyhnout, v případě že není možné jiné řešení, i tak se snažíme interiérovému zateplení vyhnout. Je li nezbytně nutné toto zateplení provést vyžaduje vždy individuální posouzení.
Odpovídá:  Bc. František Vlach* - EKIS Příbor (Nový Jičín) tisk