Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.8.11 / dotaz č. 28376
Jaká je optimální vrstva tepelné izolace ve vazbě na hospodárnost při provádění (používání standardních kotvících prvků, atd.), následném užívání? Uvedený dotaz bych směřoval k běžnému domu s konstrukcemi z keramickcýh zdících bloků tl. 400-450mm.

děkuji
Používání tepelné izolace jako kontaktního zateplovacího systému souvisí zcela jednoznačně se snižováním energetické náročnosti budov. Z tohoto titulu lze obecně konstatovat, že čím větší tloušťka tepelné izolace, tím větší tepelný odpor potažmo menší tepelné ztráty, což je požadovaný efekt. U novostaveb (obzvláště v zahraničí) požadujeme co nejmenší energetické ztráty a takovéto domy nazýváme nízkoenergetické, pasivní a nulové domy. V případě těchto domů překračují tloušťky izolací hranici 300 mm. U zateplovacích systémů představuje vlastní izolant malou finanční část z celkové ceny kontaktního zateplovacího systému a u novostaveb obzvláště. Proto doporučuji používání tepelného izolantu o tloušťkách od 150 mm výše (vše je ale naprosto individuální záležitost a tloušťky se stanovují výpočtem).