Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.8.11 / dotaz č. 28582
Dobrý den, koupili jsme nový byt 3+kk v bytovém domě, který developer označil jako nízkoenergetický, ale máme podezření, že dům není postaven v nízkoenergetickém standardu, např. plastová okna jsou pětikomorová, mají trojsklo a balkonové dveře mají jen dvojsklo - máme za to ,že okna i balkon by měla být ve stejném provedení. Celkové provedení a usazení oken se nám zdá velmi nekvalitní, okna nejsou od žádného cerfikovaného výrobce, ale pouze od živnostníka. Zajímalo by nás tedy, zda okna i balkonové dveře mohou být s jiným zasklením (dvojsklo,trojsklo) a zda je možné si nechat vypracovat znalecký posudek na kvalitu oken a v jaké cenové relaci se tento posudek pohybuje? Děkuji Vám za odpověď
Dobrý den, definice nízkoenergetického domu je definována v ČSN 730540 - 2: Tepelná ochrana budov - část 2: Požadavky na straně 35, kdy: " Nízkoenergetické domy jsou budovy s roční plošnou měrnou potřebou tepla na vytápění ea nepřesahují 50 kWh/(m2.a) a které využívají velmi účinnou topnou sosutavu. Stejné kritérium zavádí i TNI 730330 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy. Obávám se, že pokud okna splňují normu ČSN 730540 - 2 na požadovaný součinitel prostupu tepla, nelze usoudit, že by dům nebyl nízkoenergetický. Vzhledem ke kompaktnímu tvaru většiny bytových domů, kdy je velmi příznivý poměr A/V, není problém dosáhnout hodnocení nízkoenergetického domu. Nevím, jestli je to tento případ, ale někdy v celkové roční bilanci vychází okna s dvojskly orientována na jih (nebo malou odchylkou na západ či východ) lépe než okna s trojskly. Je třeba si uvědomit, že okny nejenom uniká teplo z interiéru do exteriéru, ale také jsou zprostředkovateli solárních zisků. Samozřejmě většina dvojskel má solární propustnost vyšší než trojskla, nejedná-li se o skla protisluneční. Pokud se ovšem okna s trojskly nachází na stejné straně jako dveře s dojskly, pak to není tento případ a usuzoval bych na opatrnost výrobce oken, který moc nevěří svým výrobkům a nechce osadit trojsklo z důvodů vyšší hmotnosti a tudíž většího zatížení pantů. Znalecký posudek vytvořit lze, ale pokud okna splňují výše uvedenou normu, nebude nález posudku využitelný. Doporučuji si od výrobce oken vyžádat certifikáty k výrobkům a pak se rozhodnout o dalším postupu. Neméně důležité je i osazení otvorových výplní do obvodové zdi a pečlivé řešení této připojovací spáry. Defekty a poruchy již zabudovaných konstrukcí lze řešit termovizní technikou. V případě potřeby nás kontaktujte. S pozdravem Gabzdyl
Odpovídá:  Ing. Milan Gabzdyl* - EKIS Příbor (Nový Jičín) tisk