Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.8.11 / dotaz č. 28583
Řešení montážní spáry při výměně dřevěných oken za plastová.
Je správně řešená montážní spára, když je mezi ostěním a rámem okna vložen extrudovaný polystyrén tl. 2 cm ?
Uvedený postup není úplně ideální, uvádím správný postup montáže oken (hlavní technologické zásady).

(a) výměnu okna provádíme (až na výjimky) vždy ze strany interiéru bytu, aby nedošlo k narušení venkovní fasády (jejíž oprava je vždy náročnější než lokální úpravy vnitřních omítek)

(b) prvním krokem je demontáž starého okna - vysazení křídel, demontáž vnitřní parapetní desky a vnějšího parapetního plechu(bude-li součástí výměny) a po naříznutí dřevěného rámu okna destruktivním způsobem jeho vyjmutí (vypáčení) z okenního otvoru

(c) druhým krokem je úprava a příprava vzniklého otvoru pro montáž nového okna - očištění, odstranění uvolněných částí omítky, odstranění suti a eventuelní zednické vyspravení velkých nerovností ostění a podhledu montážní spáry

(d) následuje instalace nového okna, usazení - ustavení ve vodorovném a svislém směru, fixace v konečné poloze a ukotvení příslušnými kotevními prvky.

(e) dalším krokem je vyplnění připojovací spáry montážní polyuretanovou (PU) pěnou. Současná úroveň montážní technologie umožňuje aplikovat tuto pěnu až do teploty -10ºC.

(f) k usazenému a ukotvenému oknu se pak namontují doplňky - vnější a vnitřní parapet

(g) po vytvrdnutí montážní pěny je provedeno zednické zapravení nebo zalištování montážní spáry (eventuelně kombinace obou technologií
- dle konkrétní situace na stavbě a specifikace zakázky)

(h) posledním krokem jsou dokončovací práce: očištění okna, odstranění ochranných fólií, instalace krytek, montáž žaluzií (event.sítí proti
hmyzu), konečné seřízení a kontrola funkčnosti okna.

Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk