Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.8.11 / dotaz č. 28664
Dobrý den.
Prosíme o odpověď k zateplení komína:
Chceme zlepšit funkčnost a bezpečnost stávajícího zděného komína s průduchem 150x150 mm přistavěného k objektu a to nerez vložkami, úpravou komínové hlavy a zateplením. Nevíme však jakou nejvhodnější sladbu zateplení zvolit, kupř. jakou tepelnou izolaci použít (nenasákavost, nehořlavost), zda ji jen lepit a jaká by měla být také povrchová úprava.
Děkují
Vážený pane,
Předpokládám, že ten komín je vyzděn z nějakých špatně tepelně izolujících cihel nebo tvárnic a patrně netopíte kondenzačním plynovým kotlem a problémem je tedy riziko výrazné kondenzace spalin v silně prochlazeném komíně a stékání kondenzátu.
Asi nejjednodušší je zateplení komína v vnější strany kontaktní izolací z minerální vaty (např.http://www.isover.cz/isover-tf-profi nebo http://pruvodce.rockwool.cz/konstrukce/fasady/kontaktni-zateplovaci-systemy-(etics).aspx?page=4917). Ideální metoda je to když se v rámci rekonstrukce provádí vnější zateplení celé stěny (vlastní izolace stěny už může být i z pěnového polystyrenu). Pokud je totiž stěna z dobře tepelně vodivého materiálu (např. z plných cihel) pak je komín trvale vyhříván přechodem tepla z té stěny a při dostatečné tloušťce izolace (řekněme přes 10cm) v něm teplota málokdy klesne pod rosný bod. Pokud je ten komín přistavěn k dobře tepelně izolující a málo vodivé stěně, tak se vnější izolace projeví v době kdy se topí, ale při zatopení po delší přestávce kdy komín stačí promrznout bude možná po dobu než se jeho zdivo nahřeje ke kondenzaci docházet.
Už samotné vyvložkování komína by mělo snížit problém kondenzace, protože se vnitřní vložka dotýká komínového zdiva v podstatě jen v bodech a okolo ní je nějaká vzduchová mezera. Možná by tedy stálo za to napřed provést vyvložkování a teprve když by byly problémy s kondenzací či tahem, tak zkusit izolaci komína.

S pozdaravem Mgr.F.Macholda

Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt tisk