Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.8.11 / dotaz č. 28665
Dobrý den,
bydlím v dvojdomku kde se stále projevuje vlhkost, která jde od sklepa do přízemí. Dům je asi devadesát let starý.Podlaha sklepa je 1 m až 1,2 m pod úrovní terénu Zkusili jsme použít i speciální omítku xypex, to jsme nanesli do výšky min 20 cm nad úroveň terénu a vlhkost se začala projevovat nad ní znovu. Podlaha sklepa je řešena vrstvou betonu. Chtěla jsem se zeptat, zda by nebylo vhodné položit na tuto podlahu místo betonu zámkovou dlažbu 4 cm vysokou, položenou ve štěrku. A dále, zda bych ve zdech, které jsou přístupné z obou dvou stran, jsou jen uvnitř domu, mohla provrtat otvory o průměru max. 5 cm, aby docházelo k jejímu lepšímu odvětrávání a vysoušení. Nejsem technik, a tohle už je to poslední, co mě napadá. Předem Vám děkuji za odpověď a přeji příjemný den.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství.
Použití materiálu Xypex nebyla vhodná volba. Je používán především k sanaci betonových konstrukcí, dostává se do struktury materiálu, kterou utěsňuje. Ve Vašem případě je potřeba snížit vlhkost zdiva sklepa buď účinným aktivním provětráním spodní stavby, nebo by se musela provést vodorovná (podříznutí) a svislá hydroizolace, což je samozřejmě možné a proveditelné, ale bude to bezpochyby nákladnější.
Vlhkost zdiva souvisí jednak s absencí izolace proti vzlínání zemní vlhkosti a pak i s betonovými podlahami. Ty znemožňují odvětrání podzákladí a vlhkost se o to více projevuje na stěnách. Záměr odstranit betonové podlahy a nahradit je štěrkovými podsypy a dlažbou je správný. Provedení větracích otvorů zdivu neublíží, ale ani nepřinese významný efekt pro vysychání. To pak závisí na větrání sklepa a vlhkosti vzduchu ve sklepě.
Když pomineme metody dodatečného vložení izolace, což je podříznutí nebo injektážní metody, pak zbývají osvědčené způsoby spočívající v zajištění odvětrání konstrukcí spodní stavby. Proudící vzduch ve vytvořeném systému pak postupně zdivo vysušuje. Tyto činnosti jsou pracné, ale lze je provést i svépomocí.
Odvlhčení zdi lze provést zevnitř vytvořením provětrávané podlahy. Znamená to v ploše odstranit betonovou podlahu a provést větranou vrstvu. Většinou se navrhuje v případě rekonstrukce celé podlahy, což vlastně plánujete.
Spodní provětrávaná vrstva může být provedena několika způsoby:
- násyp hrubým štěrkem frakce 32-63 mm tl min. 20 cm a podél stěn uložit flexibilní děrované porubí z PVC o profilu 10 až 12,5 cm, které má ve stěnách přívodní mřížky vzduchu a je zaústěné do svislého stoupacího potrubí (lze využít volný komínový průduch) pro zajištění tahu
- vytvoření dutiny pomocí tvarovek IGLU (www.iglu.cz)
- vytvoření dutiny pomocí tzv. IPT desek. Jedná se o desky z tvrdého polyetylénu o stavební výšce cca 60 mm, profilace podobná přepravce na vejce. Desky jsou položeny na upravený povrch terénu. Systém se dodává jako celek. Technické informace lze získat na www.isotec.cz, a www.karlomix.cz.
Dutina se vždy navrhuje s aktivním provětráváním, které je zajištěno jednak přívodem vzduchu do vytvořené mezery (nebo do flexibilního potrubí ve štěrku) v soklové části a jeho odvodem nejlépe do svislého stoupací potrubí (komínový efekt). Ve daném případě by přívodní PVC potrubí muselo být vedeno nejprve od nasávací mřížky v soklu nad terénem směrem dolů do podlahy sklepa, větrací venkovní vzduch musí být pak odtahován svislým vedením, nejlépe na celou výšku domu. To splňuje volný komín, nebo se může na vhodném osadit a přizdít nová PVC trubka ukončená nad střechou odvětrávací hlavicí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o sklep, myslím že by postačilo řešení se štěrkovým provětrávaným podsypem. V případě vytápěných místností musí být v podlaze tepelná izolace – doporučuje se min. 12 cm, aby byla splněna kritéria současné platné ČSN 73 0540-2. To zde ale patrně nebude. Plošná dutina z IGLU nebo ISOTEC se navrhuje spíše u obytných prostor a je dražší.
Aby se dosáhlo dobrého výsledku, je potřeba vždy provést kombinaci alespoň dvou opatření. Metoda provětrání se doplňuje použitím sanačních omítek. Vlhké omítky je potřeba odstranit, zdivo nějakou dobu nechat vysychat a sanační omítku provést například až další rok.
Snížit vlhkost suterénní zdi lze i zvenčí - jedná se opět o zajištění odvlhčení vlhké zdi pomocí provětrání pod terénem:
- vytvoření větrané dutiny pomocí přizdívky (vzduchový kanál), což je nákladnější řešení (základ, zakrytí, izolace). Zajištění přívodu a odvodu vzduchu je pak obdobné jako druhý popis dále.
- vytvoření dutiny pomocí tzv. IPT desek. IPT desky jsou přiloženy svisle na upravený povrch o zdiva – vyrovnávací omítka z lehké vápenné malty. Tím je vytvořena v celé ploše zdi svislá dutina o šířce cca 60 mm. Systém se vyrábí jako celek s doplňky.
Dutina se opět navrhuje s aktivním provětráváním, které je zajištěno jednak přívodem vzduchu do vytvořené vzduchové mezery v soklu nadzemní části zdiva, kde se osadí přívodní mřížka vzduchu. Důležitý je pak jeho odvod, nejlépe do svislého stoupací potrubí (komínový efekt). Možno využít zaústění do komínu, nebo se odvětrávací otvor umístí výše na fasádě, aby bylo vytvořeno potřebné převýšení. Mřížky a plochá potrubí pro zasekání do zdi jsou součástí systému, stejně jako různé ukončující profily.
- někdy se používají pouze nopové fólie – postupy jsou popisované na internetu (např. www.gutta.cz).
Odvlhčení spodní stavby domu je poměrně náročná činnost z hlediska zásahů do stěn a podlah. Rozsah sanačních opatření by měl navrhnout specialista se zkušenostmi. Doporučit Vám mohu i osobní bezplatnou konzultaci, podrobnosti naleznete na www.eccb.cz, nebo seminář, který se bude konat 25.8.2001 na výstavišti Země Živitelka v rámci odborného doprovodného programu, kde bude předmětem právě toto téma (informace najdete na uvedeném webu).
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice

Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Ostatní
tisk