Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.8.11 / dotaz č. 28795
Dobrý den,bydlím v obecním bytě (bytovka se sedmi byty),kde nejsou v bytech namontovány měřáky tepla.Rádi bychom si měřáky koupili na své náklady (všichni nájemníci souhlasí),ale bohužel na obecním úřadě nám toto nechtějí povolit,že to není jejich povinnost.Prosím o odpověď,zda nám obecní úřad musí povolit namontování měřáků a pak na to brát zřetel při vyúčtování?
Děkuji předem za informaci. S pozdravem
Vážená paní, vzhledem k tomu, že byt není vaším majetkem nemáte žádnou možnost ovlivnit, aby majitel nechal namontovat poměrové či fakturační měřiče tepla. Předpokládám, že jste měla na mysli poměrové měřiče, které jsou obvyklé a jsou poměrně levné. Fakturační meřiče jsou výrazně dražší a lze o nich uvažovat pouze tam, kde má každý byt jeden samostatný přívod tepla pro celý byt. Netuším, proč majitel objektu nechce povolit, aby jste si měřáky zaplatili a následně podle vám bylo rozúčtováváno teplo. Napadá mě několik scénářů, proč tomu tak je. Prvním je, že město má problém přijmout dar od svých obyvatel, resp. neví, jak legalizovat investici nájemníků do městského objektu. Následně by se mohlo stát, že při stěhování nebo pokud by se někomu měření nelíbilo, dotyčný by si vzal svoje měřáky zpět, čímž by nebylo možné ani u ostatních nájemníků fakturovat teplo dle naměřených hodnot. Pokud se jedná o tento důvod domnívám se, že by bylo řešitelné po domluvě s odpovědným pracovníkem toto řešit darovací smlouvou, kterou byste předali namontované měřáky majiteli objektu. Druhou možností je, že mají strach, že se následně budete hádat zda je měření objektivní a nebo ne. Jak řešit tuto situaci mě nenapadá. Další možností je, že se jim nechce dělat, nerozumí jak se teplo rozúčtovává a nezajímá je to. Zde by možná bylo řešením toto předložit nějaké televizi aby udělala reportáž o tom, jak obec nechce šetřit a jak dává klacky pod nohy. Jako poslední možnost mě napadá, že jste někomu šlápli na kuří oko a ten dělá naschvály.
Pokud všichi nájemníci chtějí měřáky tepla lze toto obejít tak, že si sepíšete vzájemnou smlouvu mezi občany, kde se dohodnete na vlastním měření tepla a dohodnete se, že po vyúčtování tepla ti, kteří protopí více zaplatí ostatním peníze, přitom že se bude postupovat v souladu s vyhláškou o rozpočítávání tepla poměrovými měřiči.