Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.9.11 / dotaz č. 28856
Dobrý den, při zateplení panelového domu neodstranila firma původní venkovní parapetní plechy a novové zateplení přilepila přes tyto plechy a navrch osadila nové parapetní Al plechy.
Tvrdila, že se to tak běžně dělá.
Jiné firmy v okolí před začátkem zateplení prvě demontovali parapetní plechy a začaly vlastní zateplování.
Máme žádat o slevu případně o předelání takto odvedené práce?
Dotaz 28856:
K Vašemu dotazu na postup prací je potřeba provést posouzení, jak v projektu zateplení byl předepsán postup prací, zda projekt řeší demontáž původních prvků a následně montáž nových prvků. Firma provádějící práce by měla postupovat podle schválené projektové dokumentace. Tuto problematiku konzultujte s projektantem.
Za MEPS Žďár nad Sázavou Pavel Juda
3.9.2011
Odpovídá:  Ing. Pavel Juda* - EKIS Město Žďár nad Sázavou tisk