Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.9.11 / dotaz č. 28925
Dobrý den, rád bych se zeptal na radu, jakou tloušťku fasádního polystyrénu např.černého zvolit na efektivní zateplení řadového domu. Potřebuji, vzhledem k podmínkám, co nejtenší vrstvu izolace. Jedná se o zateplení pouze severní a východní stěny jižní má francouzské okno a západní je společná s druhým domem. Dum je z třicátých let postaven z plných cihel tl.zdiva 45 cm. Děkuji za odpověď. S pozdravem
Dobrý den, pokud chcete zateplit obvodové stěny fasádním polystyrenem máte 2 možnosti:
1) klasický fasádní polystyren se součinitetelem tepelné jímavosti lambda=0,039 W/mK. V případě tohoto polystyrenu musíte zateplit obvodové stěny min. 100 mm izolantu, aby jste splnil požadavky tepelně-technické normy ČSN 73 0540-2 (2007) na součinitel prostupu tepla, který je max. U=0,38 W/m2K. Vzhledem k tomu, že máte v úmyslu zateplovat převážně severní a východní stranu, tak bych doporučovala větší tlouštku. Vzhledem k orientaci vůči světovým stranám dochází těmito konstrukcemi k značným tepelným ztrátám. Pokud zateplíte tyto fasády izolantem tl. 120 mm dostáváte se na u=0,28 W/m2K. Norma doporučuje u=0,25 W/m2K, na tento požadavek se dostanete izolantem tl. 140 mm.
2) fasádní polystyren s příměsí grafitu (šedý polystyren) se součinitelem tepelné jímavosti lambda= 0,034 W/mK. Pro splnění požadavku normy je nutná tl. 80 mm, při tl. 100 mm se dostáváte na u=0,29 W/m2K a s tl. 120 mm na u=0,25 W/m2K.

Fasádní polystyren s příměsí grafitu bývá o cca 15% dražší než klasický fasádní polystyren. Navíc mezi tl. 100 a 120 mm není výrazný cenový rozdíl. Jak jsem psala výše, severní strana je na tom z tepelně-technických vlastností nejhůře, proto bych doporučovala tl. 120 mm, ale pokud jste limitován tl. tepelného izolantu bude Vám stačit tl. 80 mm (to je ale minimum, které je nutné pro splnění normy požadavku).
Odpovídá:  Ing. Petr Zahradník* - EKIS Praha, Seven tisk