Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.9.11 / dotaz č. 28996
Dobrý den, prosím o zaslání co nejvíce informací a rad k Vašemu článku

"Centrální jímka šedé vody jako zdroj pro tepelné čerpadlo voda voda", autor je zde uveden Petr Kotek 2008

Pracuji totiž na diplomové práci na téma " Využití tepla z odpadní vody pro vytápění a ohřev teplé vody v bytovém domě" na VŠB FAST - obor Prostředí staveb a chtěla bych použít právě toto řešení s tepelným čerpadlem a jímkou, s tím, že tepelné čerpadlo bude kombinace odpadní voda - voda a plošný kolektor. Také prosím o informace ke způsobu filtrace a čištění jímky, konstrukci jímky, atd...zkrátka vše, co se tohoto řešení týká.

Děkuji, s pozdravem
Dobrý den,
využití tepla z odpadní vody je dle našich zkušeností vhodné a ekonomicky rentabilní pouze v případě větších průtoku odpadní vody ze sprch a van.
Jedná se tedy většinou u hotelové objekty, kde ve špičkách dochází k dostatečnému průtoku "teplé" odpadní vody (cca max 30°C dle našich měření).
V hotelích dochází oproti bytovému domu k nadbytečnému "plýtvání", které je však pro využití odpadního tepla naopak kladem. Při nedostatečném průtoku hrozí zamrznutí odpadní jímky při odběru tepla tepelným čerpadlem. U bytového domu by se tedy jednalo o velice investičně nákladný systém s dlouhou (či dokonce žádnou) dobou návratnosti nehledě na to, že veškerá kanalizace musí být zdvojená pro šedou a černou (WC) odpadní vodu. Nicméně i u hotelů se nejedná o systém, který by dokázal zpětně využít teplo pro vytápění celého objektu a připravovat teplou vodu. Vždy musí být v objektu hlavní zdroj tepla a toto řešení berte jako bivalenci s menším podílem energie "zdarma" (podíl této energie je nutné individuelně spočítat dle průtočného množství, použitého TČ a objemu jímky).
Pro bytové domy se spíše než jímka v kombinaci s TČ hodí tzv.rekuperační výměník šedé odpadní vody, který se umístí např.pod sprchový kout a studená voda se nepatrně předehřeje odpadní vodou ze sprchy. V USA je pak rozšířený systém tzv. "GFX pipe" nebo také "power-pipe", kterému já osobně moc nefandím a jedná se spíše o lobbing firem.
Z pohledu úspor však lze pro bytový dům realizovat zpětné využité šedé odpadní vody např. pro splachování WC a zavlažování okolních ploch. Tento systém včetně filtrace, UV lamp, zásobníků atd najdete pod názvem "Pontos Aquacycle".
S pozdravem
František Macholda a Petr Kotek

P.S. pošlu vám ještě schéma , to se sem nedá přiložit (P.Kotek)
Odpovídá:  Ing. Petr Vogel* - EKIS Plzeň Ekowatt tisk