Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.9.11 / dotaz č. 29037
Dobrý den.

Chtěl jsem se zeptat na zateplení stropu u RD.
Bydlím v RD, který byl kolaudován v roce 1983. Zdi jsou cihlové. Okna má orientována ve směru východ - západ. Na jižní straně okna nejsou.Okna jsou nová plastová. Domek je podsklepen. Vytápění je plyn.kotlem. V zimě většinou topíme na 20 -21° C, ale i když zatopíme na 24° C v místnosti není "tepelná pohoda". Chtěl jsem se zeptat, zda by pomohlo zateplení stropu ve sklepě. Je lepší použít polystyrenové desky, desky z minerálních vláken či jiné řešení. Strop je z hurdisek, betonu, podlaha je parketová a na ní je ještě koberec.

Děkuji za odpověď.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Dům z roku 1983 nebude mít příliš dobré tepelně izolační vlastnosti, protože normové požadavky v té době byly velice nízké. Z pohledu současných norem je nevyhovující, v době stavby tehdejší požadavky norem splňoval.
Norma ČSN 73 0540 tehdy udávala požadavek na tepelný odpor stěny R 0,9 až 1,1 (m2.K/W) a pro střechy R 2,0 (m2.K/W). Okna se vyráběla pouze zdvojená dřevěná se součinitelem prostupu tepla U (tehdy značeno k) cca 2,8 (W/m2.K). Kvalitativní zásadní posun v požadavcích nastal až v roce 1995 novelou normy, která se již blíží současné platné.
Pro představu – pro obvodovou stěnu je doporučení dle současné normy na tepelný odpor 4x větší než tehdy.
Tepelná nepohoda kterou pociťujete tak může mít příčinu právě v nedostatečné tepelné izolaci okolních vnějších stěn, které jsou na povrchu chladné. Teplotu okolních povrchů člověk vnímá (sálající chlad) a nepomůže příliš zvyšování teploty vzduchu. Navíc při zvýšení teploty o každý 1°C (například nad běžnou teplotu 20-21°C) znamená zvýšené náklady na vytápění o 6%. Stejně k tepelné nepohodě přispívá chladná podlaha.
Nová plastová okna by již ale tento problém mít neměla, záleží však na jejich kvalitě.

Kvalitní zateplení stropu ve sklepě situaci bezpochyby zlepší. Jednak se sníží o příslušný podíl tepelná potřeba domu, vyšší bude i povrchová teplota podlahy.
Na nově prováděné a dodatečně zateplované konstrukce obálky budovy se vztahují požadavky současné platné a závazné normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov. Tato základní tepelně technická norma stanovuje požadované a doporučené hodnoty U (součinitel prostupu tepla, jednotkou je W/m2.K) pro jednotlivé ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. (U tepelného odporu R je to naopak – čím vyšší tím lepší.) Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro strop k nevytápěnému prostoru 0,60 (W/m2.K), hodnota doporučená je dle normy 0,40 (W/m2.K). Hodnoty budou v připravovaném návrhu novely doplněny o nízkoenergetický standard, takže bych se přimlouval řídit se minimálně současným doporučením.

Pro dosažení alespoň doporučené hodnoty bude potřeba zateplit současný strop sklepa zespodu nalepením desek na bázi EPS v tloušťce 10 cm, přiklonil bych se již ke 12 cm, minimum je 8 cm. Současná skladba je patrně bez tepelné izolace a konstrukce prochládá především v oblasti ocelových traverz.
Doporučuji výhledové zvážit i zateplení vnějších fasád, kde by se opět s přihlédnutím na současné doporučení ČSN mělo vycházet alespoň od tloušťky 14 cm, lépe 16 cm tepelného izolantu, pokud bude na bázi běžného fasádního EPS.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice

Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk