Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.9.11 / dotaz č. 29105
Prosím o odborný názor. Jsme SVJ o 16 bytech a třech vchodem z roku 1948. Dům byl vždy centrálně vytápěn. Dříve vlastní kotelna, poté nás začalo vytápět Teplo Kyjov. V květnu roku 2010 se jenotlivé byty začaly odpojovat od CZT a zřídily si vlastní kotle (plynové či elektrické) a to bez toho, že by to předem oznámily (tajně)a bez stavebního povolení. Stavební úřad jim kotle dodatečně povolil, a to bez mého souhlasu jako vlastníka bytu v rámci SVJ (podala jsem stížnost na krajský stavební úřad).Současný stav je takový, že 11 bytů je již odpojeno (odpojovaly se i v započaté topné sezóně) a 5 zůstalo připojených. Odpojené byty si odsouhlasily, že na vytápění společných prostor (kudy vedou trubky) se budou podílet pouze jedním procentem a odmítají argument, že tím neodpojené
byty poškozují(tvrdí, že tam nejsou radiátory a oni mají zaslepené stupačky).Prosím o názor,jak spravedlivě rozpočítávat za daného stavu. Šikanují mě a chtějí, abych se též odpojila, ale mně CZT vyhovuje, i když je dražší (teď můj byt vytápí sám celý jeden vchod). Navíc vůbec nemají projekt, jak by to fungovalo, pokud by se odpojil celý dům.
Dobrý den,
Ve Vašem případě se primárně jedná o technický problém postupného odpojování jednotlivých vlastníků od rozvodů centrálního vytápění. Postup jakým toto bylo prováděno a způsob rozúčtování topných nákladů již tento problém staví do roviny právní. Jednáním byly nebo jsou dotčeny některé právní předpisy, především se jedná o zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, zákon č. 72/1994 Sb. kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám ……., vyhláška MMR č. 372/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii……., a další. Problematiku rozúčtování nákladů doporučuji konzultovat s odbornou firmou, která se zabývá touto problematikou. Předpokládám, že pro váš objekt nějaká firma toto zajišťovala (doporučuji se na ně obrátit). Pro jednání s výborem SVJ doporučuji získat písemná stanoviska k této situaci např. od firmy zabývající se rozúčtováním, od dodavatele tepelné energie do vašeho objektu. Pokud budou technické údaje nedostačující, bude pravděpodobně nutná konzultace s právníkem.
Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta tisk