Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.9.11 / dotaz č. 29106
Prosím o odborný názor. Jsme SVJ o 16 bytech a třech vchodem z roku 1948. Dům byl vždy centrálně vytápěn. Dříve vlastní kotelna, poté nás začalo vytápět Teplo Kyjov. V květnu roku 2010 se jenotlivé byty začaly odpojovat od CZT a zřídily si vlastní kotle (plynové či elektrické) a to bez toho, že by to předem oznámily (tajně)a bez stavebního povolení. Stavební úřad jim kotle dodatečně povolil, a to bez mého souhlasu jako vlastníka bytu v rámci SVJ (podala jsem stížnost na krajský stavební úřad).Současný stav je takový, že 11 bytů je již odpojeno (odpojovaly se i v započaté topné sezóně) a 5 zůstalo připojených. Odpojené byty si odsouhlasily, že na vytápění společných prostor (kudy vedou trubky) se budou podílet pouze jedním procentem a odmítají argument, že tím neodpojené
byty poškozují(tvrdí, že tam nejsou radiátory a oni mají zaslepené stupačky).Prosím o názor,jak spravedlivě rozpočítávat za daného stavu. Šikanují mě a chtějí, abych se též odpojila, ale mně CZT vyhovuje, i když je dražší (teď můj byt vytápí sám celý jeden vchod). Navíc vůbec nemají projekt, jak by to fungovalo, pokud by se odpojil celý dům.
Dobrý den, Toto je na posouzení některé s odborných firem. Z dotazu není úplně jasné čím jsou společné prostory vytápěny. Pakliže tam nejsou radiátory pak jsou vytápěny skrz byty a tudíž i od odpojených bytů (pak je vše v pořádku), pokud je to vytápěno jinak (např. tím že trubky nejsou zaizolovány), pak by měli platit adekvátní spotřebu společných prostor. Dle mého názoru by bylo nejjednodušší celou záležitost vyřešit změnou koncepce vytápění. Rozúčtování tepla řeší vyhláška č.372/2001 Sb.;
ve Vašem případě se postupuje podle §6/2 vyhlášky, který se odkazuje na §4/2 vyhlášky, který používá definici započitatelné podlahové plochy uvedenou v §2/e vyhlášky, a ta se vypočte způsobem uvedeným v příloze 1A odst. 2 vyhlášky.

Tedy příloha 1A odst. 2 vyhlášky se použije jak pro místnosti bez průchozího potrubí, tak pro místnosti s průchozím potrubím.

Odpojený vlastník hradí pouze ZÁKLADNÍ SLOŽKU nákladů na teplo pro vytápění, což je 40% až 50% nákladů.

Ještě doplním: Část tepla na vytápění společných částí domu platí SVJ a proto tuto část rozúčtuje vlastníkům podle spoluvlastnických podílů (pokud se nedohodli jinak).
Odpovídá:  Ing. Břetislav Mercel* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk