Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.9.11 / dotaz č. 29107
Prosím o odborný názor. Jsme SVJ o 16 bytech a třech vchodem z roku 1948. Dům byl vždy centrálně vytápěn. Dříve vlastní kotelna, poté nás začalo vytápět Teplo Kyjov. V květnu roku 2010 se jenotlivé byty začaly odpojovat od CZT a zřídily si vlastní kotle (plynové či elektrické) a to bez toho, že by to předem oznámily (tajně)a bez stavebního povolení. Stavební úřad jim kotle dodatečně povolil, a to bez mého souhlasu jako vlastníka bytu v rámci SVJ (podala jsem stížnost na krajský stavební úřad).Současný stav je takový, že 11 bytů je již odpojeno (odpojovaly se i v započaté topné sezóně) a 5 zůstalo připojených. Odpojené byty si odsouhlasily, že na vytápění společných prostor (kudy vedou trubky) se budou podílet pouze jedním procentem a odmítají argument, že tím neodpojené
byty poškozují(tvrdí, že tam nejsou radiátory a oni mají zaslepené stupačky).Prosím o názor,jak spravedlivě rozpočítávat za daného stavu. Šikanují mě a chtějí, abych se též odpojila, ale mně CZT vyhovuje, i když je dražší (teď můj byt vytápí sám celý jeden vchod). Navíc vůbec nemají projekt, jak by to fungovalo, pokud by se odpojil celý dům.
Hezký den,

ve Vašem případě je potřebné zjistit jaké jsou Stanovy SVJ a také jakou smlouvu máte s firmou Teplo Kyjov. Z toho vyplynou Vaše práva a povinnosti i to, zda ostatní členové SVJ se těmito dokumenty řídí. To by měl posoudit právník. Ve svém dotazu se nezmiňujete jak je to s ohřevem užitkové vody na mytí a zda i zde odebíráte teplo od Tepla Kyjov. Jak rozúčtovávat tepelnou energii se dočtete ve vyhlášce MMR č. 372/2001 Sb. o pravidlech pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii.

Pokuste se také zamyslet nad cenou tepla z CZT, zda by i pro Vás nebylo do budoucna finančním přínosem změnit způsob vytápění, i když se tomu dnes bráníte. Sousedé se jistě z těchto důvodů od CZT odpojili.

Pokud budete všichni vytápěni samostatně bude i rozúčtování energie jednoznačné dle vašich plynoměrů nebo elektroměrů. Znamená to však investovat do nové otopné soustavy, přípojky plynu nebo rozvodů elektřiny.

Škoda, že jste jako SVJ neřešili způsob vytápění vašich bytů v domě společně s projektantem vytápění, protože jen tak by bylo možno určit jaký způsob vytápění je a do budoucna pro vás bude méně nákladný při zachování komfortu jaký byl u vytápění z CZT.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB.