Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.9.11 / dotaz č. 29115
Dobrý den, mám dotaz ohledně zateplení podlahy půdy drceným polystyrenem (drcené zbytky po zateplení domu). Polystyren chci buď sypat mezi trámy do prostor mezi podbitím a záklopem (jako se fouká minerální izolace), nebo na podlaze půdy vytvořit rošt z OSB desek výšky 20cm s "buňkami" velkosti cca 50x50 cm, do nich nasypat polystyren a zaklopit OSB deskou. Jen mi není jasné, zda je nutno použít parozábranu - jakou, kde a jak? U foukané izolace se žádná parozábrana nepoužívá a protože polystyren je drcený, tak je průchozí pro vzduch a proto si myslím, že parozábrana není nutná.
Hezký den,

doporučuji Vám postupovat následujícím způsobem:


1. Nechat si od stavebního projektanta, či jiné znalé osoby posoudit stávající i navrhovanou skladbu podlahy půdy pomocí výpočetního programu, který je schopen vypočítat tepelně technické parametry dané skladby konstrukce včetně difuze vodní páry a s tím spojených případných poruch stavebních konstrukcí (např. Teplo SW Svoboda). Na základě výsledků výpočtů se může konstrukce upravit tak, aby byly splněny požadavky ČSN 73 0540-2

2. Zjistit zda konstrukce podlahy půdy vyhoví staticky i po novém zatížení (určí statik).

3. Zjistit jaké budou předpokládané úspory tepla a návratnost investice (projektant vytápění).

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB.
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk