Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.9.11 / dotaz č. 29227
Dobrý den,
v novostavbě RD chceme použít pouze podlahové vytápění. Můj dotaz směřuje na doporučenou sílu izolace v podlaze: jednak nad základovou deskou, hlavně pak ale v podkroví: kolik je doporučená hodnota tepelné izolace v stropě nad vytápěnou místností s ohledem na podlahové topení? (abych netopil do stropu 1NP)
Dobrý den,

pro sílu izolace v podlaze a stropě je nutné vycházet z ČSN 730540-2 (2007). Při podlahovém vytápění doporučuji vycházet z hodnot doporučených dle ČSN tab. č. 3.
Doporučená hodnota pro podlahu je pro součinitele prostupu tepla UN20 ≤ 0,3 [W/m2K]. Tato hodnota zhruba odpovídá tl. tepelné izolace pro polystyren (hodnota λ = 0,04) cca 12 cm. Abychom zamezili zatečení vody z betonu do tepelné izolace, doporučuji nad plystyren položit folii z PVC s vytažením okrajů po stěnách.
Tl. tepelné izolace mezi přízemím a podkrovím by měla splňovat hodnotu součinitele prostupu tepla U ≤ 1,45 [W/m2K]. Tu lze dosáhnout polystyrenem tl. 2 cm.
Doporučuji v tomto případě tl. 4 cm. Nebo použít materiál ROCKSTEP, který bude lépe zvukově izolovat, ale je potřeba použít větší sílu izolace o cca 20%.

Ing. Josef Šťastný
energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk