Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.9.11 / dotaz č. 29313
Dobrý den, zatepluji RD zvenku polistyrenem o tloušťce 120 mm, zbývá ještě vyměnit okna a zateplit strop směrem z půdy. Jaký postup navrhujete, aby nedošlo ke kondenzaci vody do izolace? Půda je větraná, nevytápěná, skladba stropu: 140 mm MIAKO, betonová zálivka cca 5 cm, pilinobeton 5cm, nášlapový beton 6 cm. Po půdě potřebuji chodit, izolace bude v roštu s prkenným záklopem.

Je možné položit izolaci na pochozí beton, nebo na parozábranu? Jakou izolaci zvolit?Děkuji

Vážený pane, záleží na tom, jak silnou vrstvu tepelné izolace budete nad strop dávat a jak bude proveden záklop na tepelné izolaci. Pokud se bude jednat o tloušťku větší jak 180 mm, tak je možné dát parotěsnou fólii na stávající konstrukci a jako nášlapnou vrstvu použít, při kvalitnéí hydroizolaci, cokoliv. Čím bude tloušťka tepelné izolace menší, tím víc musí být paropropustně vyřešena pochozí vrstva nad tepelnou izolací. Pokud půjde o prkenný rošt (nikoliv s OSB desek), tak může být parotěsná fólie málo kvalitní, pokud půjde o jinou skladbu, tak o to musí být parotěsná fólie kvalitnější.
Pokud se ptáte na konkrétní materiál, tak skutečně záleží na tom, jak přesně bude skladba vypadat. Pokud použijete nahoru pouze prkna, tak stačí položit několik vrstev igelitové plachty přes sebe. Samozřejmě sofistikovanějším řešením je koupit parotěsnou fólii, ideálně s hliníkem (pozor - hliník musí být dostatečně silný, aby po několika letech nedošlo k jeho porušení oxidací) a tyto pásy fólií k sobě slepovat parotěsnou paáskou. Další možností je třeba i položit asfaltový pás.
Odpovídá:  DiS. František David* - EKIS Plzeň tisk