Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.10.11 / dotaz č. 29375
> Dobrý den, stavíme svépomocí novostavbu RD v Brně. Materiál cihla
> Heluz 30STi + EPS14cm. V součsné době se chystáme zateplit strop na
> pultovoé střeše (sklon cca 9stupňů) ze sbíjených příhradových vazníků,
> šikminu zateplovat nehodláme. V současné době máme hotový SDK rošt,
> vzdálenost mezi roštem (horním CD profilem) a vazníkem pro vatu je
> 24cm, vazníky jsou od sebe cca 80cm. Máme tedy dát 24cm vatu mezi SDK
> rošt a vazník a pak ještě třeba napříč mezi vazníky dalších cca 10cm ?
> Kolik je dnes standartem při zateplování stropu minerální vatou ? Jaký
> pordukt byste v mém případě doporučili ?
>
> Drugý dotaz je, jakou použít parozábranu na spodek SDK roštu (nahoře
> jedna koupelna) ?
Dobrý den,
Tloušťka tepelně izolačního materiálu je výsledkem výpočtu, kterým se ověřuje nejen splnění tepelně izolačních požadavků, ale i dalších údajů jako je např. splnění bilance vodní páry v konstrukci. Bez konkrétnějších znalostí skladby střechy mohu jen říci co je obvyklé z hlediska zkušenosti.
Tl. 20 cm tepelně – izolačního materiálu na bázi minerální vlny je spíše minimální, čili pokud máte možnost instalovat větší tloušťku, tak to udělejte. Na internetu najdete obvykle používané materiály, např. Rockwool, Orsil, Knauf Insulation .
Parotěsná zábrana se obecně instaluje co nejblíže vnitřnímu prostoru, aby difuze do konstrukce byla co nejmenší, což ve Vašem případě je zespoda na rošt. Základní veličinou parozábrany je faktor difuzního odporu µ (-). V technických podkladech pro tyto materiály se zpravidla udává ekvivalentní difuzní tloušťka rd (m) – tato veličina udává tloušťku vzduchové vrstvy, která by měla stejné difuzní vlastnosti. Hodnota ekvivalentní difuzní tloušťky se u parotěsných zábran pohybuje nad 50m. Doporučuji použít materiál s výrazně vyšší hodnotou. Také lze použít materiál s reflexní vrstvou, která zvyšuje tepelný odpor celé konstrukce.