Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.9.11 / dotaz č. 29377
> Dobrý den, stavíme svépomocí novostavbu RD v Brně. Materiál cihla
> Heluz 30STi + EPS14cm. V součsné době se chystáme zateplit strop na
> pultovoé střeše (sklon cca 9stupňů) ze sbíjených příhradových vazníků,
> šikminu zateplovat nehodláme. V současné době máme hotový SDK rošt,
> vzdálenost mezi roštem (horním CD profilem) a vazníkem pro vatu je
> 24cm, vazníky jsou od sebe cca 80cm. Máme tedy dát 24cm vatu mezi SDK
> rošt a vazník a pak ještě třeba napříč mezi vazníky dalších cca 10cm ?
> Kolik je dnes standartem při zateplování stropu minerální vatou ? Jaký
> pordukt byste v mém případě doporučili ?
>
> Drugý dotaz je, jakou použít parozábranu na spodek SDK roštu (nahoře
> jedna koupelna) ?
Dobrý den,
v dnešní době je kladen na budoucí provozní náklady budov značný důraz, i proto se většina odborníků shoduje v doporučení splnit doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2007 nebo dosažení hodnot ještě lepších.
U konstrukce stropu pod nevytápěným půdním prostorem je doporučená hodnota 0,20 W/m2K, čemuž odpovídá tepelná izolace v tl. cca 200 mm. Nicméně protože tepelná izolace je v podstatě velmi levnou záležitostí, jež v důsledku dokáže ušetřit nemalé peníze při provozu, rozhodně bych doporučil použití vyyšíí síly než 200 mm.
Vzhledem k omezení systémových mostů (CD profily a táhla SDK podhledu, střešní vazníky) a budoucím provozním nákladům jako optimální vidím Vámi navržené řešení, tzn. 240 mm do řoštu a 100 mm nad rošt mezi vazníky. Za vhodný materiál bych v tomto případě považoval jakoukoliv minerální vlnu (dle určení od výrobce). Obecně platí, že čím nižší je součinitel tepelné vodivosti (lambda), tím kvalitnější izolační vlastnosti.
V otázce parozábrany Vám konrétní výrobek nedoporučím, opět doporučuji dbát doporučení výrobce. Kvalita parozábran se liší v závislosti na faktoru difúzního odporu - čím vyšší tím lepší, doporučuji min μ=200000. Mnohem větší důraz však doporučuji klást na provedení detailů napojení parozábrany. Sebelepší parozábrana ztrácí svou funkci v případě protržení či špatného provedení ztrácí svou funkci.

S pozdravem
Jan Kárník
MC Energy
Odpovídá:  Ing. Jan Kárník* - EKIS Kladno tisk