Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.10.11 / dotaz č. 29510
Dobrý den,

zateplili jsme novostavbu vyzděnou z H+H cihel P2 -400 (375 mm) pomocí EPS tl. 5cm. Následně po prostudování všech inforamcí jsme zjistili, že by měla být min. tl. zateplení 8 cm.

Můj dotaz se vztahuje k rosnému bodu, kdy mohou vodní páry kondenzovat při styku zdiva s EPS deskou, a tím docházet ke vzniku plísní. Chtěl jsem se touto cestou zeptat, zda-li jsem takovým to zateplením v konečném důsledku neuškodili stavbě a zda-li můžeme očekávat v budoucnu nějaké problémy?

Případně může fasádní systém promrzat, když cihla sama o sobě normě vyhovuje?
Při součtu tepelného odporu cihly a EPS desky v tl.5cm je tepelný odpor pro kci. stěny v doporučených hodnotách normy Tepelné ochrany budov

fasádní systém:
lepený fasádní polystyren PSB S-Stabil tl. 5cm na Cemix Standart flies + přikotvení
na fasádní polystyren PSB bylo zřízena vrstva 2 x natažení "lepidlo" Cemix Special flies-S, 1x Perlinka
následně byla aplikována po zatvrdnutí a zatuhnutí 2 mm škrábaná omítka Baumit GranoporTop

vnitřní omítka:
lepidlo Cemix standart (nebo speciál) 1x, 1x perlinka, vnitřní tenkovrstá štuková omítka 2-4 mm

Stěna vnější H+H cihla P2 -400 (375 mm)

Dobrý den, kondenzace vodní páry by měla být pod normovými hodnotami a promrzání bych se také nebál. Doporučil bych však ošetřit všechny tepelné mosty, tak aby ke kondenzaci nedocházelo.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk