Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.10.11 / dotaz č. 29654
Stavím přízemní rodinný dům z cihel Porotherm Wienerberger Profi 44 dryfix eko+.
Tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva jsou dle výrobce dostatečné a při dodržení všech stavebních postupů splňuje toto zdivo parametry nízkoenergetického domu, proto neplánuji provádět zateplení domu. Výrobce těchto cihel mi doporučil nezateplovat dům, tak jsem se i já rozhodl a místo izolace nanést na obvodové zdivo tepelně-izolační omítku Porotherm TO ve vrstvě 3 cm, na to následně 0,5 cm omítky Porotherm Universal. Ptal jsem se jednoho stavitele na jeho názor na výše uvedenou omítku. Ten mi odpověděl, že se jedná pouze o marketingový tah stavební společnosti a perlit obsažený v 3 cm vrstvě nesplňuje jakékoliv parametry izolace.

Chci se Vás zeptat, zda máte s touto omítkou zkušenosti a zda je vhodné použít tuto izolační omítku na dům, či dát přednost levnější variantě klasické venkovní omítky.


Mockrát Vám děkuji za odpověď.

Vážený pane,

přeji dobrý den a srdečně Vás zdravím. Děkuji za Váš dotaz.

Než se pustím k vlastnímu dotazu, dovolte malou poznámku na úvod. Nízkoenergetický dům se obvykle posuzuje podle roční měrné spotřeby energie na vytápění na metr čtvereční domu, takže „zdivo splňující parametry nízkoenergetického domu“ je spíše jakési naznačení toho, že se jedná o výrobek s vylepšenými tepelně-izolačními vlastnostmi.

Díval jsem se na parametry uvedeného výrobku a dočetl jsem se, že cihelný blok má U = 0,226 W/(m2.K), tedy splňuje požadovanou hodnotu, ale nedosahuje hodnoty doporučené ČSN 73-0540. Samozřejmě tato norma hovoří o celé skladbě obvodové konstrukce, nikoliv jen o jedné z vrstev. To je také důvod, proč výrobce doporučuje použití tepelně-izolační omítky.

Teď ale k vašemu konkrétnímu dotazu. Jelikož dávám přednost výpočtům, rozhodl jsem se to trochu propočítat. Pokud se vezmeme předpokládanou skladbu obvodové konstrukce (stěny) v následujícím složení:
- 1 cm vnitřní vápenocementové omítky
- dané cihelné bloky
- termo-izolační omítka s perlitem (3 cm) při lambda = 0,13 W/(m.K)

vychází při ideálních podmínkách součinitel prostupu tepla U = 0,21 W/(m2.K) - tedy blíží se to doporučené hodnotě. Pokud tam použijeme normální omítku při lambda = 0,99 W/(m.K), tak to vychází U = 0,22 W/(m2.K).
Jednoduchým výpočtem pak zjistíme, že se použitím normální omítky při laboratorních podmínkách zvýší prostup tepla asi o 4,2 %. Takže záleží na Vás a především asi na poměru cen.

Ptáte se na můj názor... ten není zcela jednoznačný a je nutno jej posuzovat v kontextu s dalšími informacemi. Je možné se na problém dívat ze více pohledů. Jednak třeba tak, že je možné si pořídit levnější zdroj vytápění (třeba krb pokud máte možnost si za rozumných podmínek obstarat a skladovat potřebné množství dřeva) a udělal kvalitně normální omítku. Druhý úhel pohledu je takový, že pokud jste se rozhodl pro nějaký systém vázaný na cihelné bloky, pak bych asi zvažoval (a tady bych především zvažoval cenu - resp. poměr cen mezi normální a jejich tepelně-izolační omítkou) využití jejich systémové tepelně-izolační omítky s perlitem.

Záleží na Vás, čemu jako investor dáte přednost.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobréhoIng. Libor Lenža, poradce EKIS
Regionální energetické centrum, o.p.s. Valašské Meziříčí
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - EKIS Valašské Meziříčí tisk