Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.10.11 / dotaz č. 29859
Dobrý den,
zajímá mě jaký izolant se má použít v případě sendvičového zdiva (tedy izolace uvnitř skladby, nikoliv na vnějším líci), kde finální vnější povrchovou úpravu vytvoří kamenný obklad (kamenná přizdívka) a nelze tudíž provést provětrávanou mezerou, viděl jsem fotky, kde zateplení stěn bylo v takovém případě kompletně extrudovaným polystyrenem a k němu byla vytvořena kamenná přizdívka (nejedná se o žádný provětrávaný systém), není mi jasné jestli to je správně, když se všude dočítám, že extrudovaný polystyren není na stěny vhodný (vyjma soklu apod.) kvůli velkému difuznímu odporu. Děkuji za odpověď
Vážený pane, bohužel odpověď na vaši otázku není jednoznačná, neboť záleží na všech materiálech a jejich vlastnostech použitých na stěně. Klasický výpočet je, že se spočítají teploty v jednotlivých materiálech - místech v konstrukci a k nim odpovídající částečné tlaky vodních par. Z tohoto výpočtu pak lze zjistit, zda ve stěně kondenzuje vodní pára, kolik jí kondenzuje a zda se stihne přes léto vypařit (jinak řečeno zda je bilance kondenzace vodní páry aktivní). Pro tyto výpočty je nutné znát tloušťky jednotlivých použitých materiálů a jejich stavebně fyzikální vlastnosti. Složitější výpočet pak lze provést i se započítáním transportu kapalné fáze vody kapilární vzlínavostí jednotlivých materiálů a tím i její vysychání směrem do interiéru. Tento výpočet s sebou však nese určitá úskalí, hlavně nejsou u všech stavebních materiálů známy parametry kapilární vzlínavosti a nejsou známa klimatická data potřebná pro tyto výpočty. Předpokládám, že byste rád užíval svůj objekt bez závad a proto vám doporučuji obraťte se na projektanta, který vám vydá posouzení skladby konstrukce s příslušným razítkem a tím i garancí, že dům bude fungovat a nebudete v něm muset řešit plísně jako to bohužel musí řešit (pokud si jich všimnou, mršky se vyskytují na skrytých místech) ve většině novostaveb.
Zdraví
Roman Šubrt