Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.10.11 / dotaz č. 29903
Dobrý den.
Chtěl jsem se zeptat, zda-li disponujete termo kamerou. Jedná se o zateplenou budovu, o které se domnívám, že je velmi nekvalitně zateplena. Pokud ano, rád bych znal cenovou nabídku.
Děkuji a jsem s pozdravem
Radek Stránský
Dobrý den,
portál slouží výhradně ke konzultacím, není zde prostor pro informace obchodního charakteru, proto bych Vás požádal obraťte se přímo na náš email.
Naše společnost termokamerou disponuje. Cena je smluvní a sjednává se individuálně dle náročnosti měření, počty a vyhodnocení termovizních snímků, případných návrhů na nápravu, apod.
Principem termovizního měření je detekce teplotních polí na povrchu konstrukce. Pokud je v měřené oblasti zjištěna výrazně odlišná teplota povrchu, než v jeho nejbližším okolí, lze o tomto místě říci že se projevuje nestandardně – ve smyslu nedostatků nebo negativních vlastností.
Vyhodnocení termovizních snímků, a tedy ověření že analyzované místo skutečně vykazuje odlišné vlastnosti než jaké jsou pro něj předpokládány, je závislé na mnoha faktorech, jako jsou např. fyzikální vlastnosti měřeného povrchu, skladba konstrukce, lokální tepelné zdroje uvnitř konstrukce, odražené infračervené záření od okolních předmětů, rozdíl teplot před a za konstrukcí, venkovní počasí, apod.
Podle oboru (stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika, lékařství….) a zkušeností s měřením a vyhodnocováním snímků lze odvodit proč se to místo takto chová, co způsobilo jeho odlišné chování a jak vzniklou situaci napravit.
Odpovídá:  Ing. Jiří Merhout - EKIS Most Středisko pro úspory energie tisk