Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

25.10.11 / dotaz č. 30057
Prosím o radu zda postup bytového družstva při rozdělení dotace Zelená úsporám je správný
Družsvo chce dotaci rozdělit poměrnou podlahovou plochou
Dostali jsme dotaci na bytový dům-(okna, zateplení, dveře)
Před rekontrukcí mělo 10 bytů z 30 vyměněna okna
Vztahuje se dotace na okna i na tyto byty, které okna měnila před programem zelená úsporám nebo jen na zbylých 20 bytů a v jakém % poměru
Děkuji
Dobrý den,
váš dotaz nejsme schopni zodpovědět, protože se neytýká úspor enegií, ale způsobu, jakým vaše bytové družstvo rozhoduje o investicích. Podrobnosti, které se týkají přidělení dotace, jsou uvedeny ve smlouvě mezi vaším bytovým družstvem a Státním fondem životního prostředí, které spravuje Zelenou úsporám. Doporučujeme vám obrátit se na vaše družstvo a prostudovat si jak tuto smlouvu, tak případně stanovy družstva, kde by měl být upraven způsob hospodaření. Pokud se domníváte, že družstvo nepostupuje správně, obraťte se na právníka; energetický poradce vám nepomůže.
S pozdravem
J.Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - tisk