Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.10.11 / dotaz č. 30097
Dobrý den, mám dotaz v oblasti zateplení stropu novostavby bungalov. V projektu je skladba (popis shora dolů): deskový záklop, stropní trámy, 2x12cm vaty, parozábrana, dvojitý závěs a SDK. Výškový rozdíl mezi záklopem a SDK je 55 cm, takže zateplení je položeno pod stropními trámy (ne mezi trámy). Má myšlenka je trochu jinak rozčlenit zateplení (opět shora dolů): deskový záklop, stropní trámy,2x10cm vaty, parozábrana, 5cm vaty, elektro kabely, dvojitý závěs a SDK. Výhodu vidím v tom, že parozábranu by nenarušily kabely a stropní světla. Domnívám se, že parozábrana mezi vatou je před rosným bodem. Děkuji za názor.
Dobrý den,

Podle Vašeho rozpisu je parozábrana uložena na nosné konstrukci sádrokartonu, takže mezi parozábranou a deskou sádrokartonu je dostatečná mezera na uložení rozvodů cca 50 mm – výška dvojitého závěsu.
Nicméně bohužel na Vaši otázku je těžké odpovědět bez pohledu na projektovou dokumentaci. Jestli se jedná o dokumentaci pro stavební řízení, tato ani nemusí řešit detaily uložení zateplení. Není mě jasný ani důvod proč projektant nevyužil k uložení zateplení i prostor mezi trámy.
Možností řešení je více, i Váš návrh je správný, jen je možné použít vatu přímo 20 cm.
Přesto Vám doporučuji nechat si zpracovat prováděcí dokumentaci, kde projektant bude řešit podrobná technická řešení včetně detailů zateplení styků jednotlivých stavebních konstrukcí - tepelných mostů a i rozpis použitých materiálů.
Otázku, kterou zde řešíte by Vám měl zodpovědět projektant. Vy tady sice řešíte perforaci parozábrany kabely, ale bylo by vhodné řešit reálné provedení celého stropu včetně zateplení, perforaci parozábrany závěsy SDK.
Asi se budu opakovat, ale projektant musí dořešit detaily provedení, rozpisy materiálů včetně prováděcích postupů, jinak se dostanete do potíží, kdy montážní firmy nebo řemeslníci jednotlivých profesí se budou navzájem osočovat co všechno je špatně připraveno a provedeno. Projektant by Vám měl také vysvětlit navržené materiály a postupy montáží, návaznosti řemesel atd, případně alternativy.
Doporučuji Vám i využití prostoru mezi trámy k uložení tepelné izolace a zvýšit celkovou tloušťku tepelné izolace stropu. Podle výpočtu mě vychází dřevěný trám 20 cm, není důvod to nevyužít. Můžete potom i snížit tloušťku izolace pod trámy a zvýšit světlou výšku místnosti. To již se zase vracíme k celkové koncepci výstavby domu a použitých materiálů a jednotlivých řešení a to by měl provést a být zodpovědný projektant.

S pozdravem

Milan Mach

Odpovídá:  Milan Mach* - EKIS Zlín tisk