Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

31.10.11 / dotaz č. 30242
Dobrý den,

jsme občanské sdružení vlastnící 3 bytové domy, každý o 6 bytech. Vytápění v těchto domech je realizováno z jednoho krajního domu do všech ostatních pomocí tuhých paliv.
V současné době dochází k "rozpočítávání" placení tepla podle plochy bytu. Jakým způsobem je možné udělat spravedlivé rozpočítávání podle toho kdo kolik protopí, když podmínky jsou pro každý dům jiné (někdo je blízko u kotle, někdo dál, někdo na kraji domu, někdo uprostřed, někdo pod střechou atd). Existuje nějaká efektivní, spravedlivá metrika, která zohlední všechny tyto obecné faktory a umožní platbu za teplo podle toho kolik člověk protopí?

Děkuji

Martin Koutný
Dobrý den,
rozúčtování (rozpočítání) nákladů na vytápění je uvedeno ve vyhlášce 372/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, § 7 - Vyúčtování (metodika výpočtu) nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, odstavec (2), který uvádí co přesně musí ve vyúčtování vlastník uvést. Doporučuji tedy začít kontrolou dokladů o vyúčtování, zda obsahuje všechny náležitosti vyhláškou požadované a zda jsou transparentní a srozumitelné. Určité srovnání vaší měrné spotřeby tepla pro vytápění se standardy nabízí vyhláška 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Obě vyhlášky jsou ve formátu .txt dostupné ke stažení na internetových stránkách http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place. Pokud byste měl zájem tyto věci projednat osobně je to možné v nejbližším poradenském středisku EKIS, jehož služba je bezplatná a jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS/. Případně lze po zadání klíčového slova vyhledat na internetových stránkách https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/vyhledavani témata s obdobnou problematikou.

Jiří Křupka, EKIS Bruntál
Odpovídá:  Ing. Jiří Křupka* - EKIS Bruntál tisk