Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.11.11 / dotaz č. 30490
Dobrý den,

plánuji se dočasně nastěhovat do větší garáže - udělat z ní dočasný byt. Podlaha není odizolovaná, na zemi je dlažba. Výška vnitřního prostoru je 225cm. Jakým způsobem zateplit podlahu a jaký druh podlahy použít s ohledem na malou výšku vnitřního prostoru?

Děkuji
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz.
Ponechme stranou ostatní aspekty spojené s přebudováním, byť dočasným, garáže na obytnou místnost. Jen je třeba připomenout, že zde platí kromě jiných předpisů zejména zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky, např. vyhláška MMR č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Stávající světlá výška je již nyní nedostatečná, měla by být 2500 mm (obytné místnosti v rodinném domě), nebo alespoň 2300 mm (podkroví v RD). Pokud se nejedná o vestavěnou garáž, měla by být patřičná pozornost věnována i ostatním konstrukcím.
Požadavky na tepelně technické vlastnosti podlahy uvádí ČSN 73 0540-2-2011 a pro daný případ bude nejblíže požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podlahou U=0,45 W/(m2K). Předpokládejme, na podkladním betonu je vodotěsná izolace a na ní betonová mazanina tl. cca 6 cm s dlažbou. Skladba podlahy by mohla být následující: Pokud není dlažba zcela rovná, měla by být vyrovnaná např. vrstvou cca 1 cm drceného keramzitu. Potom bude následovat vrstva tepelné izolace. Při použití desek z pěnového polystyrénu by uvedené skladbě odpovídala tloušťka ca 70 mm. Na deskách tepelné izolace by byla umístěna roznášecí plocha ze dvou vrstev dřevotřískových desek (OSB) tl. 2 x 20 mm položených křížem přes sebe a vzájemně sešroubovaných. Tlouška této podlahy je cca 12 cm. Místo expandovaného polystyrénu EPS lze použít desky z extrudovaného polystyrénu XPS s lepšími tepelně technickými vlastnostmi, v daném případě ušetříme 1 cm tloušťky. Takováto konstrukce podlahy splní již kromě požadovaného součitele prostupu tepla požadavek normy na pokles dotykové teploty. XPS je však výrazně dražší. Další dva cm můžeme ušetřit použitím desek na bázi polyisokyanurátové pěny (PIR), pak je celková tloušťka přídavné konstrukce podlahy 90 mm (40 mm izolace). Povrchovou úpravu podlahy je možno vylepšit položením plovoucí podlahy nebo koberce. Výhodou této konstrukce, že se dá zcela rozebrat a komponenty použít na jiném místě stavby.

S pozdravem
Ing. Zdeněk Krejčí, poradce Energy Centre České Budějovice
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk