Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.11.11 / dotaz č. 30578
Dobrý den
rád bych Vás touto cestou požádal o pomoc při posouzení vhodnosti realizace zateplení cihlového donu bytového družstva.V rámci provádění plánovaných oprav zvažujeme zateplení stávajícícho objektu, ale bohužel nevíme jestli tento zámysl je pro tuto stavbu vhodný a nevíme na jakého specialistu se obrátit, který by toto posoudil.
Dobrý den,
Zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí pomoci dodatečné tepelné izolace má rozhodně smysl. Velmi často se setkáváme s přesvědčením, že zděná stavba je něco výjimečného a zateplení u ní je zbytečné – „to má smysl pouze pro panelové budovy“. Je to však omyl. Objekty „panelové“ nebo „zděné“ se do konce sedmdesátých let navrhovaly s ohledem na vlastnosti zděné stěny z cihel plných pálených tl. 450mm. Aby stěna provedena z tohoto materiálu vyhověla dnešním normovým požadavkům, musela by být tl. cca 2metry. Z toho již je patrné, že zdivo tl. 450mm není z pohledu dnešních požadavků vyhovující. To zpravidla platí i pro ostatní konstrukce vymezující vytápěný objem stavby.
Optimální rozsah opatření je možno stanovit na základě výpočtů, které můžou zahrnovat i ekonomickou část. Některé firmy nabízejí studie proveditelnosti, analýzy apod., ve kterých definují možná opatření na konkrétním objektu, specifikují předpokládané náklady spojené s rozsahem oprav a modernizací a zároveň jsou schopny stanovit výši energetických úspor.
Můžeme potvrdit, že existují případy, kdy vlastník objektu neměl absolutní důvěru v regeneraci, ale po zpracování analýzy optimálního rozsahu regeneraci se jeho názor otočil o 180°. Pro opravy se rozhodli a dnes jsou vděčni za to, že mají opravený dům, ve kterém bydlí a zároveň se jim enormně snížily náklady na vytápění nebo i na přípravu teplé vody.
Doporučuji se obrátit na renomovanou firmu v oblasti rekonstrukcí, modernizací apod. bytových domů a vaši situaci s nimi konzultovat.
Bura
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Roman Bura* - EKIS Brno Stavoprojekta tisk