Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.11.11 / dotaz č. 30581
Dobrý den
rád bych Vás touto cestou požádal o pomoc při posouzení vhodnosti realizace zateplení cihlového donu bytového družstva.V rámci provádění plánovaných oprav zvažujeme zateplení stávajícícho objektu, ale bohužel nevíme jestli tento zámysl je pro tuto stavbu vhodný a nevíme na jakého specialistu se obrátit, který by toto posoudil.
Dobrý den,
realizaci zateplení Vašeho cihlového domu bych Vám určitě doporučil a to především z pohledu úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a vlastních nákladů na vytápění. Se záměrem provedení plánovaných oprav včetně zateplením stávajícího objektu bych Vám doporučil obrátit se na projektanta zapsaného v seznamu autorizovaných osob ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), kterého si vyberete na www.ckait.cz. Tento projektant posoudí v rámci zpracování projektové dokumentace stávající technický stavu objektu a navrhne jednotlivá opatření k zateplení Vašeho cihlového domu.
Odpovídá:  Ing. Václav Šafařík - EKIS RENVODIN-ŠAFAŘÍK tisk