Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.11.11 / dotaz č. 30627
Máme klasický cihlový dům (ve vlastnictví) 4bj-byt.jednotky.Síla zdiva je 45 cm.Ze severní strany je omítka za 50 let znečištěná,dochází pomalu k vydrolování.Uvažujeme že tuto čelní stěnu zateplíme 10 cm polystyrenem .Nevíme zda to je rozumné ,aby nebyly problémy s rosným bodem.V podstatě bychom zateplovali jednu stranu kde by byla zateplená jedna stěna ložnice a ostatní by zateplovalo chodby a schodiště.Má význam toto udělat a nebo volit jinou formu stability omítky (nátěry a pod.).Nebylo by výhodnější zateplit celý dům / Je možné jít jak uvažujeme po částech - čelní stěny(štíty) a později boční stěny nebo počkat a udělat celý dům najednou.Již jsme vyslechli řadu názorů a rad o kterých máme pochybnosti.Věřím,že se nám od Vás dostane skutečně odborné rady.Za to moc děkuji.
Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám energií se vyplatí zateplit i jednu stěnu objektu. I toto zateplení se projeví nižší spotřebou energie. Z hlediska vytápění však může dojít k nerovnoměrnosti teplot v jednotlivých místnostech, pak bude potřeba vyregulovat topnou soustavu dle nových požadavků, Dům je lépe, vzhledem k úsporám na vytápění a lepšímu rozložení teplot v jednotlivých místnostech, zateplit celý. Toto je možno provádět i po etapách. Zateplení stěny z plných cihel tloušťky 45cm přidáním 10cm extrudovaného polystyrenu je z hlediska kondenzace plně vyhovující.
Odpovídá:  Ing. Karel Puhaný* - EKIS Pardubice EPP Bohemia tisk