Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.12.11 / dotaz č. 30645
Dobrý den,

Uvažuji o čerpadle země-voda nebo také celkovém zateplení domu. Potřeboval bych zjistit, jak lze změřit tepelné ztráty mého domu. S jakou celkovou investicí je nutné počítat na zateplení, případně na dodávku čerpadla země voda včetně vrtů.
Zajímalo by mě zda také mohu získat nějakou státní podporu.

Děkuji

Dobrý den,
Tepelná ztráta domu se standardně neměří, ale vypočítává. Nicméně velmi hrubý odhad pro rodinný dům s běžným užíváním lze provést podle roční spotřeby tepla.
Známe-li tepelný obsah spotřebovaného paliva v MW/rok, dostaneme přibližnou velikost tepelné ztráty v kW jako polovinu této hodnoty. Např. topíte-li zemním plynem, tepelný obsah paliva je 0,034 x spotřeba ZP v m3 (0,034 GJ/m3 je výhřevnost zemního plynu). Hodnotu v GJ převedeme na MWh dělením 3,6.
Např. pro roční spotřebu 2000 m3 ZP vychází 68 GJ, tj. 18,9 MWh, což odpovídá přibližně tepelné ztrátě 9,5 kW. Podotýkám, že tento výpočet je velmi přibližný, neboť skutečná velikost je ovlivněna účinností zdroje a topného systému a parametry uživatelského profilu. Stejný výpočet lze provést i pro tuhá nebo kapalná paliva, kde je výhřevnost uvedena na faktuře. Pokud topíme elektřinou, je spotřeba uvedena přímo v MWh a stačí ji podělit dvěma.
Zateplení konstrukcí s nedostatečnou tepelnou ochranou lze vždy doporučit jako první krok energetické modernizace, náklady na zateplení fasády se pohybujé kolem 1000 Kč/m2, výměna oken cca 5000 Kč/m2. Podstatně nižší náklady lze očekávat u zateplení stropu do půdy nebo podlahy nad suterénem.
Tepelné čerpadlo je pak vhodné navrhnout na tepelnou ztrátu po zateplení. Vzhledem k technickému pokroku v oblasti tepelných čerpadel vzduch-voda, Vám doporučuji s ohledem na investiční náklady věnovat pozornost i tomuto typu čerpadel. Kromě cenových předností mají tato čerpadla výhodu v topném faktoru v případech, kdy hraje významný podíl celoroční ohřev teplé vody. V závislosti na celkové dispozici RD a stávajícím otopném systému může být v některých případech velmi výhodné použití čerpadel vzduch-vzduch, které mohou v létě pracovat v chladicím režimu.
Rozsah cenové náročnosti tepelného čerpadla se může pohybovat od částky nepřesahující 100 000 Kč u vzduchového, až po cca 400 000 Kč u zemního včetně vrtů. Konkrétní nabídku můžete získat zdarma od některé ze stovek firem pracujících v tomto oboru, např. registrovaných v programu Zelená úsporám.
Po vyčerpání finančních prostředků z programu Zelená úsporám v současné době neexistuje dotační titul na podporu Vámi zamýšlených akcí.
Závěrem si dovoluji Vám důrazně doporučit uvedené akce realizovat na základě kvalitního projektu provedeného kvalifikovanou autorizovanou osobou. Jen takovýto projekt Vám zaručí, že značné prostředky, které budete vynakládat, Vám přinesou žádaný výsledek v podobě úspor nákladů na energie.
S pozdravem,
Ing. Jiří Malkovský