Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.11.11 / dotaz č. 30665
Prosím o radu při zateplení stropu pod nevytápěnou půdou. Strop je hurdový, zasypáno do úrovně I nosníků škvárou a pak betonová mazanina tl.5cm. Celková tloušťka stropu je 27cm. Uvažuji o následující složení: Fólie Jutafol N110, polystyren EPS100S tl.150mm a EPS200S tl.100mm, pochozí vrstva zatím nemám jasno, mohu uzavřít např. PVC? Děkuji za odpověď.
Dobrý den a k Vašemu dotazu na zateplení půdy uvádím:
Konstrukce stropu by měla odpovídat normě ČSN 73 0540-2, která byla v nedávné době novelizována. Tato norma stanoví požadavky na tepelně izolační vlastnosti a také na kondenzaci vodní páry ve stavebních konstrukcích.
Aby byl umožněn odchod vodních par z konstrukce stropu, nelze strop difuzně uzavírat paronepropustnými materiály. Pro izolaci je proto nevhodný polystyrén a jakékoliv paronepropustné folie. Stávající konstrukce sice obsahuje betonovou vrstvu, ale k určitému průchodu vodních par i tak dochází. Na tuto vrstvu betonu by měla být položena tepelná izolace z desek z minerální vlny, nebo podobného materiálu. Pokud bude požadavek na pochozí půdu, lze na tyto desky volně položit podlahu z jednotlivých prken s mezery mezi prkny a tak zajistit provětrávání izolace.
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk