Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.11.11 / dotaz č. 30675
Dobrý den,

zvažujeme zateplení bytového zděného domu z 60. let (přibližné rozměry 37x10 m, výška 10 m, cihlové obvodové zdi 45 cm). V tuto chvíli máme od stavební firmy nabídku na zateplení celého objektu nebo pouze dvou protilehlých kratších štítových stěn a vikýřů. Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o odborný názor, jaký má částečné zateplení význam, případně jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých variant.

Předem děkuji,
Děkuji Vám za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. K Vašemu dotazu an tepelné izolace domu uvádím:
Tepelné ztráty domu jsou mimo dalších parametrů závislé na velikosti plochy obvodových stěn domu vč. oken, dveří, stropů a podlah a na tepelně-izolačních vlastnostech materiálu těchto stěn.Tepelnou izolací dojde ke zlepšení výsledných tepelně izolačních vlastností izolovaných stěn, snížení spozřeby tepla a tím i nákladů na vytápění. Pokud by se dům izoloval pouze částečně, došlo by také k pouze částečnému zlepšení izolačních vlastností a a částečné úspoře nákladů oproti současnému stavu. Zbývající část stěn by bylo nutno izolovat následně v další etapě. Jako vhodné technické řešení se proto jeví úplná tepelná izolace včetně výměny oken (pokud současná nejsou vyhovující). Tato výměna by se měla týkat všech oken, nezávisle na názoru případných majitelů bytů.
Součástí nákladů na zateplení je mimo materiálu i náklad většinou označovaný dodavatelskou firmou jako "zřízení staveniště", zahrnující dopravu, stavbu lešení a další související náklady. Pokud by se provádělo zateplení ve dvou časově vzdálených etapách, byl by tento náklad hrazen 2x.
Na zateplení by měl být zpracován projekt, podle kterého by byly zpracovány nabídky. Součástí projektu příp. nabídek by měl být i rozpis předpokládaných nákladů a to v obou variantách (částečné či úplné zateplení), Z více nabídek je pak možno vybrat podle předem stanovených ukazatelů (cena, termín, záruka, materiál, způsob provedení a pod.) dodavatele, který by nejlépe splňoval požadavky objednavatele.
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk