Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.12.11 / dotaz č. 30750
Máme zateplovat panelový dům, 6 podlaží z toho 5 obytných.
Projektována : fasáda EPS 100mm + střecha EPS 160mm,lokalita 450m.n.m.,J.Hradec
Je odhad návratnosti při využití metody EPC.
Vážený pane,
Metoda EPC (energy performance contracting) se při zateplování panelových domů moc nevyužívá. Důvodem je hlavně poměrně dlouhá návratnost, což nebývá pro firmu EPC zajímavé. Častěji se metoda EPC využívá při změně vytápění, chlazení a regulace v objektech s vysokou spotřebou (nemocnice, výrobní podniky).

Princip EPC spočívá v tom, že projekt úspor je splácen ze skutečně dosažených úspor nákladů na energie. Investorem přitom není spotřebitel (majitel objektu), ale komerční firma, která poskytuje energetické služby (označuje se zkratkou ESCO - Energy Service Company). Investice, úroky a náklady na služby ESCO splácí zákazník firmě ESCO po dosažení úspory v provozních nákladech a po dobu sjednanou smluvně. Smlouva se uzavírá obvykle na 5 až 15 roků, což je doba nutná ke splacení pořizovacích nákladů projektu.

Firma EPC navíc sama navrhne úsporná řešení tak, aby jejich efektivita byla co nejvyšší. Obávám se, že vámi uvažované zateplení stěn 100 mm izolantu stěží vyhoví požadavkům normy. Z hlediska úspor energie by asi možná bylo lepší použít zhruba dvojnásobnou tloušťku zateplení, protože náklady nevzrostou tak jako úspora energií.

Návratnost, resp. ekonomickou efektivitu úsporných opatření je třeba řešit pro konkrétní dům. Můžete si udělat vlastní představu pomocí kalkulačky zde: http://panelovedomy.ekowatt.cz/

V současnosti se metodou EPC zabývá několik firem, můžete se obrátit například na tyto:

http://www.energ.cz
http://www.enesa.cz
http://www.svn.cz/
http://www.energoplan.cz/
http://www.komterm.cz
http://www.martia.cz/

Přejeme hodně úspěchů!
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk