Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.12.11 / dotaz č. 30763
Dobrý den,
vyrábíme a našim zákazníkům dodáváme výměníky na využití odpadního tepla z chladicího zařízení. Pro naše zákazníky hledáme způsob, jak jim pomoci s financováním formou dotace, podpory, nebo využitím některého fondu tak, aby náklady na pořízení tohoto systému ohřevu vody odpadním teplem byly co nejmenší.

Budu rád, pokud mě nasměrujete na společnost nebo zástupce, který by nám mohl v této záležitosti pomoci.

Děkuji.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

V současné době jsou možnosti dotací krácené, nicméně programy podpory, které již běží několik let stále trvají.
Jedná se jednak o programy podpory pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. Je to „Operační program Podnikání a inovace“, který je vyhlášen na období 2007 až 2013.
Cílem několika programů podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace je rozvoj podnikatelského prostředí a podpora přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. OPPI podporuje inovační potenciál podniků, zvláště malých a středních. OPPI spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a ze strukturálních fondů EU pro ČR na něj bylo vyčleněno více než 3 mld. Eur. Tento operační program je spolufinancován státním rozpočtem České republiky
Dalším programem je program EFEKT, více na www.mpo-efekt.cz.
Další možnosti poskytují programy podpory Státního fondu ŽP – www.sfzp.cz.
Možnosti podpory je potřeba sledovat dle oficiálních vyhlášení výše uvedených poskytovatelů, většinou formou výzev v rámci prioritních os apod.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk