Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.12.11 / dotaz č. 30769
Částečné zateplení fasády. Dobrý den. Plánuji izolovat tři stěny fasády RD a jednu nechat volnou. Zateplené budou stěny obytných místností. Nezateplená zeď se studenými, často větranými prostorami (předsíň, WC, koupelna, spíž), které mají malá okna a s izolací by byla moc utopená. Mám dotaz, zda účinnost zateplení bude nižší jen o tu 1/4, připadající na tuto stěnu nebo tudy bude unikat více tepla, zadržovaného ostatními zateplenými stěnami? Děkuji JL
Vámi popsané řešení má některé vady.
1) Z hlediska komplexnosti stavebních úprav by jistě bylo vhodnější zateplit objekt celý a zajistit tak celkově kompaktní "tepelný obal" budovy, který také výrazně omezí stávající tepelné mosty. Z těchto důvodů by jistě bylo vhodné najít nějaké řešení a např. předsadit okna. Předpokládám, že řešíte i výměnu oken, což by společně s úpravou fasády bylo vhodné.
2) Pokud 1 stěnu nezateplíte, vliv to na spotřebu bude jistě mít, i když jak uvádíte jedná se o prostory studenější, větrané, méně vytápěné. Záleží jaký je původní stav a jak silnou tepelnou izolaci máte v plánu. V zateplení svislých stěn není problém snížit tepelnou ztrátu i třeba 4 až 6x. Přestože je uvedená stěna vytápěná na vnitřní straně na nižší teplotu např. pro 15°C ztráta ve výši 70% ztráty při vnitřní teplotě 20°C (roční průměr při venkovní průměrné teplotě v topné sezoně +3°C). Na Vaši konkrétní otázku odpověď : pokud budou místnosti 3 izolovaných stěn vytápěny na 20°C a 4. stěna na 15°C, a zaizolováním stěny klesne součinitel prostupu tepla 5 x, tj. na 20% původní hodnoty : pak roční spotřeba klesne: a) pokud zateplíte vše na 20% původní spotřeby. Pokud zateplíte jen 3 stěny pak roční spotřeba klesne jen na 35%.
3) Uvedený propočet ukazuje ovšem jen ztrátu prostupem svislou vnější stěnou a zanedbává velikost oken a další položky tepelných ztrát např. ztrátu větráním. Pokud plocha oken bude podstatná a/nebo budou na budově jiné tepelně vůbec neizolované nebo špatně izolované části nemusí být rozdíl tak velký. Nevím ovšem nic o vaší budově, a bez podrobného výpočtu lze těžko říci, co má smysl a jak silné tepelné izolace použít. U starých budov bývá také velmi vděčným opatřením zateplení stropu pod půdou, např. položením tepelné izolace na podlahu půdy, tedy pokud není podkroví využíváno.
4) Jak jsem uvedl, tepelná izolace by se měla řešit nejlépe komplexně a zajistit její provedení tak aby jednotlivé izolace na sebe navazovaly, event. udělat další opatření k omezení tepelných mostů.
5) Ve Vámi popsaném případě může o u místností, které budou obsahovat izolovanou i neizolovanou stěnu se více projevit vliv nižší povrchové teploty na partiích sousedících s tepelnými mosty (např. věnec) na neizolované stěně, vedoucí ke kondenzaci a nebezpečí tvorby plísní.
6) Po zateplení byste měl také přizpůsobit topnou soustavu novým potřebám tepla místností. Zatímco místnosti, které jsou u zateplených stěn, budou mít třeba jen poloviční tepelnou ztrátu, jinde zůstane tepelná ztráta beze změny (neizolované části). Proto by po těchto úpravách mělo být provedeno t.zv. hydraulické vyregulování topného systému, aby se tyto poměry daly do souladu.
Za EKIS Liberec Zdeněk Havlát
Odpovídá:  Zdeněk Havlát* - EKIS Liberec tisk