Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.12.11 / dotaz č. 30779
Dobrý den, prosím Váš názor na obvodovou stěnu Heluz 24 + 20 polys. prozatím takto, v případě finančních možností doplnit možná ihned, možná později o lícové zdivo nebo lícový obklad. Dům přízemí,úložná půda, obdélník zastavěná 112m2 (7,5x15), sedlová střecha sklon 30st.Že bych ráda docílila co nejlepších hodnot obvodvého pláště snad není potřeba rozvádět. Logicky s přihlédnutím cena/výkon. Myslíte, že je toto řešení obvodové stěny spíše špatné, dostačující nebo výborné? Případně budu vděčná za jiný návrh či doporučení.Děkuji předem za odpověď.
Vážená paní,
z hlediska platné normy je skladba vaší stěny více než dobrá; pokud použijete běžný bílý pěnový polystyrén tak dosáhnete hodnotu součinitele prostupu tepla stěny U= 0,16 W/m2K, s šedým pěnovým PS pak U=0,14 W/m2K. Šedý pěnový polystyrén se dnes pro své lepší izolační vlastnosti používá častěji než bílý. Cílová hodnota součinitele prostupu tepla podle revidovaná normy ČSN 73
0540-2:2011 je 0,18 až 0,12 W/m2K. Pro pasivní domy se obvykle jako hraniční hodnota udává U<0,15 W/m2K.
Jiná otázka je jaká tloušťka tepelné izolace je ve vašem konkrétním případě ekonomicky optimální t.j. zda by mělo smysl ji ještě
zesilovat. Tepelná izolace stěn je totiž jen jedním (i když základním) opatřením, která zajišťují vašemu domu nízkou spotřebu energie;peníze lze investovat i do dalších částí domu. Zde už není odpověď tak jednoduchá a závisí na dalších proměných jako je např. cena tepla (energie) na vytápění, na tom zda dům financujete z vlastních peněz nebo máte hypotéku a v neposlední řadě i na
tom jak se budou vyvíjet ceny energií. Asi nejlepší odpověď na tuto otázku (jaká tloušťka tepelné izolace stěn je pro váš případ ekonomicky optimální) by vám poskytla Energeticko-ekonomická optimalizace projektu domu (http://www.ekowatt.cz/cz/sluzby/energeticka-optimalizace-budov).
V dnešní nejisté době kdy lze možná očekávat růst míry inflace a další růst cen energií je asi menší chyba udělat izolaci příliš silnou než naopak.
Pokud jde o lícové zdivo nebo obklad, tak je pochopitelně třeba počítat s ním již při navrhování té izolace (pokud jde o lepený obklad, tak ten znatelně zatíží tu izolační vrstvu) a je třeba si uvědomit, že tím dojde ke zvýšení ceny oproti běžné tenkovrstvé omítce

S pozdravem Mgr.F.Macholda a Mgr.K.Murtinger
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt tisk