Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.12.11 / dotaz č. 30827
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o radu. Bydlím v družstevním bytě (horní rohový byt), máme na topení nainstalovány měřáky tepla. Řešíme teď odsouhlasení koeficientů pro zúčtování, ale ty, co jsou navrženy mi přijdou nesmyslné- zde:
sever chodba garáž sklep štít střecha jih
0,92 0,98 0,74 0,97 0,94 0,78 1
Panelák stojí již více jak 20 let, střecha není zaizolovaná (je zde stará, 6cm tenká izolace, která při teplotě pod bodem mrazu ale promrzá) a garáže jsou polozapuštěné. Bohužel nevím, jak mám namítat na bytové schůzi, že se mi to zdá nesmyslné, aby garáž měla lepší koeficient, když vlastně nikdy nezamrzá a střecha horší, když je zde v zimě i hodně stupňů pod nulou. Bylo mi řečeno, že mé pocity pro změnu koeficientu nestačí, co s tím mohu dělat? (je jiné řešení, než oslovit firmu na tepelný audit a platit desetitisíce? )
Děkuji za odpověď,
Vámi uváděné koeficienty nejsou v žádném legislativním dokumentu uvedeny. Patrně se bude jednat o součiniel (koeficient) pro nepříznivě situované místnosti v objektu. Stanovení tohoto koeficientu je subjektivní záležitost rozúčtovatele a stanovuje se jednak pro polohu místnosti ke světovým stranám a dále se zohledňuje poloha místnosti v objektu. Pro každou místnost může být až několik koeficientů nebo také žádný. Přesné stanovení tohoto koeficientu je možné pouze výpočtem.
K tomu ještě dodávám, že tyto koeficienta musí být odsouhlaseny výborem SVJ nebo samosprávou domu. Rozúčtovatel bez odsouhlasení není oprávněn je použít. Pravděpodobně máte na radiatorech elektronické indikátory, kde se odečtený náměr koriguje celkovým vyhodnocovacím součinitelem K, který vychází z ČSN EN 834 a platí pro něho vztah :
K = KQ x KC x KT x [ 1 - Σ ( 1 – KRSn )]
Poslední člen v tomto výrazu v hranatých závorkách je celkový
Koeficient pro nepříznivě situovanou místnost v objektu. KRSn
jsou dílčí koeficienty zohledňující polohu místnosti.