Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.12.11 / dotaz č. 30856
Dobrý den, lze použít prostředky z programu EFEKT 2012 aktivita B.3 na nákup nových plynových zdrojů tepla do budovy základní školy ?? V současné době je budova vybavena 4 stávajícími zastaralými plynovými kotli, z nichž jsou 2 nefunkční a zbývající 2 několikanásobně překračují emisní limity a jsou v havarijním stavu.
Lze, podmínka je úspora energie.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk