Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

4.1.12 / dotaz č. 30933
Dobrý den,
mám dotaz na zateplení stropu staršího domu z r. 1978. Jedná se o strop mezi vytápěnou částí (konkrétně kuchyní) a půdním studeným, nepochůzným prostorem.
Skladba stropu od spodu, omítka, kovová mřížka, heraklit, občas desky, trámy (vazníky). Mezi trámy je dán nedbale vistemat cca 150mm. Zateplení z půdy není možné jedná se o šikmou střechu složenou s desek, IPA, pozink plech a do daných míst se nedá ani proplazit. Prostor mezí stropem a střešní krytinou je odvětrávaný. Otázka zní jak by měla vypadat skladba zatepleného stropu a jestli musí být parozábrana či nikoliv: mám takovou představu: SD, (parozábrana) na profilech, profily, vata 60 mm, původní strop.
Předem děkuji za odpověd.
Dobrý den,

určitě bych souhlasila se skladbou, kterou jste navrhl. Dle programu Teplo 2011 by ani v jednom z případů nemělo dojít ke kondenzaci, pokud použijete parozábranu. Nevím sice jaká je tloušťka heraklitu a co to znamená občas deska a občas izolace, ale pro výpočet jsem počítala bezpečnější stranu – tedy 3 cm heraklitu a zateplení vistematem jsem nezadávala.
Pro kuchyň je tedy uvažována skladba - SDK, rošt, isover domo 60 mm, omítka se síťkou 15 mm, heraklit 30 mm, trámy + odvětrávaná vzduchová mezera – hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,554 W/m2.K (dle ČSN 73 0540-2 má být tato hodnota 0,3 a méně) – norma sice splněna není, ale pokud podhled nejde více snížit, nevadí. Pro chodbu, schodiště uvažována stejná skladba s tepelnou izolací 150 mm – hodnota součinitele prostupu tepla U = 0,263 W/m2.K – vyhovuje dle výše zmíněné normy.

S pozdravem

Ing. Zuzana Skotnicová
EKIS ENERGO-STEEL Ostrava
Odpovídá:  ing. Zuzana Skotnicová* - EKIS Ostrava, Energo steel tisk