Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.1.12 / dotaz č. 30936
Lze do vyhlášeného programu pro rok 2012 podat do oblasti B3 žádost na výstavbu/pořízení nové otopné soustavy v městských bytových domech, kde dosavadní vytápění probíhá topeními na fosilní paliva v jednotlivých bytových jednotkách?
Zdravím. Samozřejmě o dotaci žádat můžete. Zda ji dostanete bude záležet především na tom, kolik žadatelů o tento typ dotace bude. Na investiční akce je dle informací, které máme, několik málo mil. Kč a dotace je dle textu určena zejména pro potřeby školství, zdravotnictví a občanskou vybavenost. Pokud tedy bude málo žadatelů z těchto oblastí, mohli byste dotaci dostat, ale dle mého soukromého odhadu je to velmi málo pravděpodobné. Vše bude také záležet na energetickém auditu, který je k žádosti třeba a kterým se prokazuje úspora emicí CO2.
Pokud byste potřebovali s žádostí pomoci, tak se na nás můžete obrátit.
Zdraví František David
Odpovídá:  DiS. František David* - EKIS Plzeň tisk