Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.1.12 / dotaz č. 30955
Můžeme žádat o podporu z programu Efekt, aktivita B1 a realizovat výměnu svítidel veřejného osvětlení v kombinaci s EPC. Tj. čerpat podporu z programu Efekt a dodavatelské firmě zaplatit cenu ve výši dotace a zbývající náklady hradit formou splátek v období několika let?
Financování metodou EPC není v programu Efekt zakázáno, naopak je podporováno, ale pouze v objektech. Pro veřejné osvětlení je metoda EPC v kombinaci s dotací vhodná.
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství tisk