Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.1.12 / dotaz č. 31012
Musi byt pri zateplovani panelovych domu zaslepovany vetraci otvory nad hornimi radami oken? Jak je to zaroven pri ponechavani stavajicich plochych strech a jak pri prestavbe na strechu spicatou?
Nektere dutiny za temito otvory obyva chraneny rorys obecny (a dalsi druhy ptaku) a podle zakona musi byt hnizdiste zachovana nebo nahrazena. Nektere stavebni firmy (jine ne) v tom vidi veliky problem-pry by po ponechani otvoru zatepleni neplnilo svoji funkci atd. Muzete mi napsat, jak to tedy je?
Dobrý den,
větrací otvory mají v panelovém domě důležitou funkci. Slouží pro větrání dutiny tzv. dvouplášťových střech, které se u panelových domů běžně vyskytují. Odvětrání je důležité proto, aby z konstrukce mohla odcházet vlhkost, která do ní proniká z bytů. Protože střešní krytina neumožňuje průchod vlhkosti ze střechy ven, jsou větrací otvory nezbytné. Pokud se zaslepí, což se někdy při opravě domů stává, hrozí že se ve střeše bude zkondenzovaná vlhkost hromadit. Problém se neprojeví hned, ale třeba až za několik let, kdy se na stropě začnou objevovat vlhké "mapy". Mylně je to pokládáno za poruchu krytiny a oprava krytiny samozřejmě nepomůže.
Při zateplení střechy se změní tepelné a vlhkostní podmínky v konstrukci. Pokud se dá izolace shora na stávající střechu, snižuje odvětraná vzduchová mezera její efekt. Neznehodnotí ho úplně, ale zateplení nebude tak účinné. Proto se někdy navrhuje zaslepení větracích otvorů. V tomto případě je ale zcela nezbytné provést pečlivý výpočet, který zhodnotí riziko kondenzace vlhkosti v konstrukci a množství vlhkosti, která se může odpařit. Projektant by to měl udělat automaticky. Především investor - majitel domu by to měl ve vlastním zájmu požadovat. Pokud výpočet z nějakého důvodu proveden není (třeba proto, že není známa skladba střechy a majitel domu odmítá umožnit průzkum sondou = otevření střechy), lze doporučit aby větrací otvory byly ponechány a zkontrolovány, zda nejsou ucpané (třeba vrabčím hnízdem). Je to z hlediska budovy bezpečné řešení.
Pokud je z energetického hlediska vhodné otvory zaslepit, je jistě možné najít pro rorýse náhradní hnízdění. Laicky se domníváme (nejsme ornitologové), že třeba právě v případě výstavby nové "špičaté" střechy jistě bude možné ponechat např. ve štítu nové vletové otvory, aby rorýsi mohli hnízdit v půdním prostoru. Půdní prostor je pak také vhodné upravit, aby ptačí trus nepronikal do izolace, resp. do konstrukce.

Více o problematice např. zde:
http://www.ceson.org/document/dok1.pdf
http://www.ceson.org/document/brozura_final.pdf

S pozdravem
J. Beranovský, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt tisk