Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.1.12 / dotaz č. 31052
Dobrý den,

Rozhodli jsme se, že kvůli zateplení stropů položíme na podlahu rodinného domu na půdě nějakou izolaci. Kvůli nehořlavosti se přikláním k minerální přesněji řečeno skelné vlně. Tu bych chtěl koupit v rolích v tloušťce 5 cm a nechat rozvinout postupně na sebe 4 vrstvy (tzn. celkem 20 cm).
Dost mne ale děsí, že ta skelná vlna se ulamuje (resp. obsahuje určitý podíl zlomků vláken) a zapichuje se do pokožky, očí ev.plic, takže uvažuji, jak ten povrch té položené vaty zpevnit či překrýt, aby se po tom dalo v nejhorším výjimečně přejít (pokud bych třeba jednou za rok šel zkontrolovat, zda je na půdě vše OK-ale nechodíme tam vůbec), a hlavně, aby nehrozilo, že nám úlomky vláken (třeba v důsledku nějakého miniprůvanu) vlétnou či budou propadávat do bytu (stropním poklopem mezi předsíní a půdou).
Taky jsem někde četl, že je dobré takto volně položenou vatu na půdě něčím překrýt kvůli usazování se prachu do ní.
Na to překrytí mne nenapadlo nic lepší, než nějaká membránová folie, co se dává na střechy pod krytinu (např. Juta 95, ale možná mi doporučíte něco jiného), která by propouštěla páru stoupající nahoru stropem (a nehrozilo by tak orosení toho krycího materiálu).
Tu folii bych nechal kolem stropního průlezu přibít po obvodu do dřevěného rámu průlezu, aby se ty kousky vláken nedostali z půdy do předsíně. Jinak by folie byla položena velmi volně na celou plochu té vaty, aby se neprotrhla, když by po ní člověk potřeboval náhodou přejít.
Je ta folie natolik propustná, že by rozhodně nehrozilo kondenzování vody na ní a tím zvlhnutí té izolace? A ty úlomky skelné by jí nemohly projít na povrch, že?
A neměl bych dát po izolaci parotěsnící folii (resp. za jakých okolností ano a za jakých ne?)
Jaký na tento postup máte názor, prosím? Nebo byste měli nějaký jiný nápad?
(Ještě dodávám, že tu skelnou vatu byl chtěl použít značky Climwool, která je prý měkčí a to ulamování a zapichování úlomků do pokožky tam prý tolik nehrozí).
Díky

P.S.:
Vylezl jsem včera na půdu a snažil se zjistit, z jakých materiálů a v jaké tloušťce je strop bytu v našem rodinném domě zhotoven (postaven byl v r. 1986).
Když to vezmeme odspodu, tak strop v bytě vypadá jako zděný, ale na poklep zní dutě.
Nad tím je polystyren (cca 2 cm tlustý).
Celá tato vrstva je tlustá asi 7 cm.
Nad touto vrstvou je asi 20 cm mezera (v ní jsou vodorovně položené železné traverzy a v nich jsou kolmo na ně vodorovně zasazeny dřevěné trámy).

Nad tou mezerou je další vrstva stavebního materiálu (podlaha půdy), celkově tlustá 10 cm.
Zespodu jsou na ní vidět prkna (tlustá cca 2 cm), nad nimi nevím co je, a shora je souvislá tvrdá cementová plocha.

Prosím proto o Vaše doporučení, zda mám položit na podlahu půdy nejdříve parotěsnou folii a pak teprve skelnou vatu a na ní difuzní folii, či zda to mám udělat bez té parotěsné folie.
Laicky a pocitově by se mi víc líbilo, kdyby tam ta nepropustná folie nebyla, aby to dýchalo, ale rozhodující pro mne samozřejmě bude, jak to vidíte Vy jako odborníci.)

Děkuji
Dobrý den!

Děkuji za Váš dotaz. Ve svém dotazu popisujete předpokládanou technologii pokládky izolace z minerální vlny (rohože) na strop půdního prostoru Vašeho domu. Dříve než bych se zabýval podrobnostmi použití rohoží z minerální vlny, dovolil bych si Vám nabídnout k úvaze modernější a dokonalejší způsoby izolace stropu.

Jedná se o foukané izolační materiály a to na bázi
• celulózových vláken (např. Climatizer Plus)
• nebo minerální vlny (IP Polná)
• nebo speciální pěny (Icynene)

Tepelně izolační vlastnosti splňují požadavky CZ i EU norem. Ve většině případů jsou tepelně izolační vlastnosti lepší jak u běžné minerální vlny a tudíž je možné volit menší tloušťky izolace. Hlavní výhodou je aplikace těchto materiálů. Aplikace je rychlá, materiály dokonale vyplní všechny otvory a dutiny, dokonale přilnou k povrchu konstrukcí a celá plocha je více či méně homogenní. Samozřejmostí je průvzdušnost, nenasákavost, nehořlavost atd.
Na aplikovanou izolaci je možné provést různé úpravy povrchu, např. dřevěný záklop, takže půdní prostor zůstává nadále pochozí.

Pokud budete mít další dotazy, resp. bude chtít pokračovat v diskuzi, neváhejte kontaktovat naše poradenské středisko EKIS Tábor.


Ing. Petr Lapačka
energetický poradce
Odpovídá:  Ing. Petr Lapačka* - EKIS Tábor tisk