Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.1.12 / dotaz č. 31062
Dobrý den, chystám se stavět RD a chtěl bych se ujistit, že zvolené technologie jsou správné. Né, že bych svému projektantovi nevěřil, jen zastávám pravidlo, důvěřuj, ale prověřuj. Chci se zeptat, jestli je možné takovéto poradenství poskytnout, v případě, že ano, jakou dokumentaci budete potřebovat? Dále bych se (možná moc předčasně) chtěl informovat o možnosti vytápění, mám nějakou ideu, ale opět nevím jestli správnou. Děkuji
Vážený pane,

srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš dotaz. Domnívám se, že je správný a zcela na místě. Kéž by si všichni investoři včas uvědomovali skutečnost, že dům se staví víceméně na celý život a případné chyby či nedokonalosti jsou pak o to závažnější. Nemyslím si také, že by to bylo o nějaké nedůvěře vůči projektantovi. Každý rozumný a dobrý projektant se případné oponentury neobává, ale naopak ji vnímá jako možnost nezávislého posouzení a diskuse k návrhu či projektu.

Poradenství na toto téma by mělo standarně poskytovat každé Energetické konzultační a informační středisko MPO. Jejich přehlednou mapu pro rok 2011 najdete na stránce: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz. Během několika dnů bude zřejmě seznam středisek aktualizován pro letošní rok.

Váš dotaz chápu jako "úvodní", jelikož neuvádíte potřebné informace pro nějakou obsáhlejší diskusi k vašemu záměru či projektu. S dovolením začnu od konce, a to vytápěním. Pokud se připravujete na osobní návštěvu některého z poradenských středisek EKIS je to v pořádku, pokud máte nějakou ideu, představu či záměr (a vůbec to není předčasné). Velmi důležitým faktorem návrhu domu i jeho systému vytápění je především představa investora (či uživatele) o provozních, organizačních a časových možnostech a požadavcích na stupeň bezobslužnosti, míru tepelných ztrát, způsobu užívání, nákladech na provoz apod. Od toho se pak dá diskutovat o možných a vhodných systémech centrálního vytápění případně jiných systémů, včetně orientačního posouzení či porovnání předpokládaných a očekávaných nákladů.

Samotný návrh domu je samozřejmě nejen o zvolených technologiích, ale také o jeho velikosti, vnitřních dispozici, orientaci, umístění, materiálech a především o kvalitě technologického provedené přímo na stavbě. Z mého pohledu bych pro takovou diskusi a případné nezávislé posouzení v rámci bezplatného poradenství ve středisku EKIS potřeboval:
- projektovou dokumentaci (půdorysy jednotlivých pater, řezy, pohledy, situaci včetně situace s širšími vztahy k okolí)
- technická zpráva ke stavbě včetně doprovodných materiálů (výpočtu tepelných ztrát), pokud již máte, tak projekt vytápění
- pokud máte, tak lepší představě pomohou i fotografie místa stavby (pozemku, případně zahájené stavby)
- a samozřejmě (a hlavně) si vás jako investora poslechnout a dovědět se více o vašich představách a očekáváních

Výše uvedené je samozřejmě psáno z našeho (mého) pohledu a jiní kolegové mohou požadovat i nějaké další podklady či informace. Pokud by jste se však rozhodl navštívit přímo naše poradenské středisko, mělo by mi to stačit. Není to podmínkou, ale je vhodné se telefonicky informovat na skutečnost, zda-li už na daný termín není na poradenství nahlášen jiný klient. Jde nám především o to, ať nemusíte čekat a můžeme se Vám plně věnovat.

Snad pro Vás bude tato úvodní informace dostačující. Pokud ne, klidně se na nás opět obraťte.


S pozdravem a přáním všeho dobréhoIng. Libor Lenža, poradce
Regionální energetické centrum, o. p. s., Valašské Meziříčí
Energetické informační a konzultační středisko MPO
Odpovídá:  Ing. Libor Lenža* - EKIS Valašské Meziříčí tisk