Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.1.12 / dotaz č. 31063
Žádám informaci,jak mám postupovat při vyregulování otopné soustavy v zatepleném panelovém domě na sídlišti.
Bydlíme ve třetím patře a vždy, když sousedka nad náma netopí ( poslední patro ), tak máme studené stoupačky. Žádala jsem nápravu po našem BD a specialistech na MaR, ale bylo mi sděleno, že to seřídit nejde. Odvolávala jsem se na vyhlášku 194 o dodávce tepla do budov, ve které se říká, že neizolované potrubí v budovách slouží k temperování okolního prostředí, je zdrojem trvalého tepla, započítává se do výkonu tělesa a měla by existovat 15% propustnost na uzlech topení.
Jde sjednat nějakou nápravu a jak mám postupovat dál? Můžete mi sdělit jaký výkon mají stoupačky a jakou částkou se podílím při vyučtování služeb. Stoupačky jsou ve dvou pokojích výška pokoje 2,40m.

Vážená paní,
pokud se v bytě nad vámi netopí, pak je jasné, že stoupačkami neprotéká voda a tím pádem jsou chladné. To je zcela normální chování vytápěcího systému. Funkce vašeho vytápění tím není ovlivněna - pokud zapnete radiátor, voda k němu doteče (stoupačky až k tělesu budou teplé).
Tepelný výkon stoupačky závisí na jejím průměru a teplotě topné vody. Pokud budeme předpokládat průměr stoupačky 20 mm a teplotu vody 70°C přívod a 50°C zpátečka, pak je topný výkon asi 130 W (na výšce 2,4 m. Neznáme výkon vašeho radiátoru. Běžně pro větší místnost bude výkon 2000 až 4000 W. Vidíte, že výkon stoupačky je vzhledem k výkonu tělesa celkem zanedbatelný (okolo 5%). Ve specifických případech (malá místnost, tlusté potrubí stoupaček) může být výkon stoupačky okolo 10% výkonu tělesa.
Vaše sousedka, i když netopí, stejně se podílí na úhradě nákladů za teplo ve výši 40%. Z vašeho "ušlého energetického zisku" vám tedy stejně část zaplatí. Vzhledem k tomu, o jak malé množství tepla se jedná, bychom vám doporučili hledat možnosti úspory nákladů za teplo jinde.
S pozdravem
F. Macholda, K. Srdečný
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt tisk