Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.1.12 / dotaz č. 31068
Dobrý den, plánuju stavbu nepodsklepeného bungalovu, bez obyvatelného podkroví o zastavěné ploše 150 m2. Chtěl bych se zeptat na doporučovanou tloušťku izolace podlahy, na kterou bude instalováno teplovodní podlahové topení. Je vhodnější požadovanou tloušťku izolace dávat v jedné vrstvě, nebo z hlediska tepelných mostů ji kombinovat z více vrstev? Jak zabránit sedání této struktury? Děkuji Vám
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz.

Tloušťka tepelné izolace pro podlahu vychází z tab. Č. 3 ČSN 730540 – 2 (2011), přičemž v případě podlahového vytápění se do hodnoty součinitele prostupu tepla započítávají pouze vrstvy od roviny, ve které je umístěno vytápění směrem do exteriéru.
Hodnota součinitele prostupu tepla UN 20 by měla být min. 0,45 [W/m2 .K] a doporučená hodnota je 0,3 [W/m2 .K]. Tloušťka izolace bude záviset na součiniteli tepelné vodivosti příslušného materiálu.
Pokud bude použit polystyren EPS s hodnotou λ = 0,04, doporučuji tloušťku izolace 10 – 12 cm ve dvou vrstvách, jednak pro překrytí spár a v první vrstvě budou uloženy rozvody, které se druhou vrstvou překryjí. Důležitá je diletace podlahové vrstvy od stěn a mezi jednotlivými smyčkami podlahového topení. Nad tepelnou izolací směrem do interiéru položit PE folii proti zatečení vody z betonu do tepelné izolace. Při předepsané betonové vrstvě 55 – 60 mm sedání nehrozí.

Ing. Josef Šťastný, energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk