Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.1.12 / dotaz č. 31079
Dobrý den,
rád bych se zeptal na vhodný způsob zateplení novostavby RD z cihel porotherm 44 P+D. Dům již je téměř hotový, takže jsem limitovám osazením okem. Bude vhodné použit šedý polystyrén o síle 100mm. Bude tato skladba vyhovovat z hlediska rosného bodu a ostatních kritérií?
Děkuji
Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Z pohledu současných doporučení na tepelnou izolaci obvodových konstrukcí budov je pálený cihelný blok Porotherm 44 P+D již spíše nedostatečný. Dle údajů výrobce je tepelný odpor tohoto zdiva R (m2.K/W) bez omítek v rozmezí od 3,15 do 2,7 při 1% praktické vlhkosti. Rozmezí je dáno způsobem zdění (různé druhy malty, lepidla, pěna) a výrobnou. Lze tedy předpokládat, že tepelný odpor bude cca 3,0. To odpovídá součiniteli prostupu tepla U 0,34 (W/m2.K), to je veličina, se kterou pracuje současná norma.
Současná platná norma ČSN 73 0540-2 rozlišuje tři hodnoty součinitele prostupu tepla a to – požadovanou, doporučenou a cílovou pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu v souladu s novými evropskými směrnicemi. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má (na rozdíl od tepelného odporu R, kde je to naopak).
Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro vnější stěnu zděnou 0,30 (W/m2.K), ale s tím, že do konce roku 2012 se ještě připouští hodnota dle původní verze normy 0,38. Hodnota doporučená je 0,25 (W/m2.K), pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu 0,18 až 0,12 (W/m2.K).
Hodnota U 0,34 tedy ještě splňuje minimální požadavky. Přesto lze zateplení doporučit.
Použití šedé, difúzně otevřené (děrované) fasádní desky na polystyrénové bázi lze doporučit. Nabízejí se výrobky Baumit Open Reflect (Baumit) nebo EPS-F-Clima (Weber) a jistě i další výrobci. Tyto desky mají tepelnou vodivost λ 0,031 W/m.K a faktor difúzního odporu  = 10. Především vysoká propustnost pro vodní páru je příznivá z hlediska kondenzace vodní páry v konstrukci, ke které by v takto zateplené stěně nemělo docházet.
Při zateplení zdiva Porotherm 44 P+D 10 cm tohoto izolantu bude výsledná hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) kolem 0,16, což již odpovídá nízkoenergetickým požadavkům. Z hlediska kondenzace bude konstrukce bezpečná, toto řešení lze doporučit.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk